Trang tuyển sinh
 
Tọa đàm “Góp ý hoàn thiện Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2010”

Tiếp nối thành công của Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2009, Trung Tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang tiếp tục xây dựng Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010.


Để tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia cho Báo cáo, tiến tới một sản phẩm nghiên cứu hoàn thiện hơn và có giá trị tham khảo hữu ích, vào ngày 30/1/2010, VEPR đã tổ chức buổi tọa đàm “Góp ý hoàn thiện Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2010” tại Phòng Hội thảo 406, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Đây là dịp để nhóm tác giả và các chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Việt Nam có cơ hội trao đổi về các vấn đề được đề cập trong bản thảo Báo cáo, cũng là các vấn đề kinh tế vĩ mô quan trọng trong năm 2009. Buổi tọa đàm có sự tham gia của TS. Nguyễn Quang A - Chuyên gia Kinh tế cao cấp, TS. Nguyễn Đình Cung - Trưởng ban Kinh tế Vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN; TS. Trần Viết Ký - Quỹ đầu tư An Phú; TS. Lê Lệ Thủy - Quỹ Đầu tư An Phú; TS. Vũ Quốc Huy - Trường ĐHKT, ĐHQGHN;TS. Lê Hồng Nhật - ĐHQG TP.HCM.
Hai phiên làm việc của cuộc tọa đàm đều diễn ra sôi nổi với sự góp ý thẳng thắn của các chuyên gia kinh tế cao cấp và tinh thần cầu thị, cởi mở đón nhận phản biện từ phía nhóm tác giả. Các chuyên gia đều đồng tình cho rằng Báo cáo năm nay được tổ chức tốt hơn với chất lượng chuyên môn cao và đồng đều hơn Báo cáo năm 2009.
Hiện nay, nhóm tác giả đang tổng hợp các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Báo cáo. Báo cáo cuối cùng được dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2010.

TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Từ Thúy Anh trình bày tại tọa đàm

TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Từ Thúy Anh trình bày tại tọa đàm

TS. Phạm Văn Hà trình bày về Tổng quan kinh tế Việt Nam 2009.

TS. Phạm Văn Hà trình bày về Tổng quan kinh tế Việt Nam 2009.


Tôn Minh Nguyệt (VEPR)