Trang tuyển sinh
 
Hội thảo “Hội nhập WTO của Việt Nam và đánh giá các tác động đến chính sách pháp luật, tự do hóa thương mại trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu”

Ảnh: Phạm Thúy
Trong hai ngày 22&23/5/2009, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức 2 buổi hội thảo xoay quanh các nội dung về hội nhập WTO của Việt Nam.


Tham gia thuyết trình tại Hội thảo có PGS.TS Hoàng Phước Hiệp, Vụ trưởng Vụ pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp; PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Chủ nhiệm Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Luật ĐHQGHN và đông đảo các giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Kinh tế.
WTO là hệ thống thương mại đa biên nhằm nâng cao sự thịnh vượng của các quốc gia thành viên thông qua việc cắt giảm các hạn chế của Chính phủ đối với thương mại. Gia nhập WTO là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam đòi hỏi hệ thống pháp lý và thể chế kinh tế cần có những thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước.
Hội thảo tập trung thảo luận về những nội dung chính: Các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO; điều chỉnh các chính sách pháp luật của Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO; tình hình thực hiện các cam kết và khuôn khổ phân tích tác động của hội nhập WTO tới quan hệ thương mại, đầu tư cũng như đánh giá tình hình thực hiện các cam kết của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên có thể thấy rằng rất khó khẳng định tách bạch giữa những tác động do việc thực thi cam kết WTO và những kết quả không phải do việc gia nhập WTO, có thể có sự tương tác với việc thực thi các cam kết khác. Kinh nghiệm quốc tế của các nước là thành viên WTO cũng được báo cáo viên và những người tham gia trao đổi.
Buổi hội thảo được tổng kết với việc đánh giá các tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tới nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu - Vai trò của Chính phủ, Hiệp hội doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Kết thúc hội thảo mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới cho giảng viên và sinh viên của Khoa về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các cam kết WTO của Việt Nam.


Bảo Ngọc (Khoa KTQT)