Trang tuyển sinh
 
Nghiệm thu đề án mở mã ngành cử nhân ngành Kế toán

Ngày 28/04/2009, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức nghiệm thu cấp Trường đề án mở mã ngành cử nhân Kế toán, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.


Hội đồng nghiệm thu bao gồm: PGS.TS Phùng Xuân Nhạ (Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN) Chủ tịch, TS. Tô Văn Nhật (Đại học Kinh tế Quốc Dân) phản biện 1, TS. Phạm Thu Thuỷ (Đại học Thương mại) phản biện 2, PGS.TS Nguyễn Văn Công (Đại học Kinh tế Quốc dân) ủy viên, ThS. Nguyễn Thị Thư (Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN) ủy viên - thư ký.
Sau khi nghe ban soạn thảo trình bày đề án, chuyên gia phản biện và các thành viên khác góp ý về vấn đề: mục tiêu đào tạo của chương trình, sự khác biệt giữa chương trình đào tạo Kế toán với các chương trình đào tạo tương đương trong nước, điều kiện tổ chức tuyển sinh và khung chương trình.
Hội đồng nhất trí Đề án đạt tiêu chuẩn nghiệm thu cấp Đại học Quốc gia. Dự kiến đề án mở mã ngành cử nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán sẽ hoàn thành vào tháng 6/2009. Sau khi đề án được phê duyệt thì đây sẽ là mã ngành đào tạo tiếp theo của Trường Đại học Kinh tế.


Đặng Đức Sơn (TCNH)