Trang tuyển sinh
 
Khen thưởng sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015

Ngày 10/9/2015, Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3895 /QĐ-ĐHKT tặng phần thưởng 1.000.000 đồng cho sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 có tên sau:
Họ tên

Ngày sinh

Ngành
Điểm thi ĐGNL
Điểm ưu tiên
Tổng điểm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

04/07/1997
Kế toán
117
2,5
119,5
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.


Minh Hiền