Trang tuyển sinh
 
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẢI TẠO SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH: Cải tạo, sửa chữa Không gian sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực về lĩnh vực: thi công xây dựng và cải tạo, sửa chữa tham gia gửi phương án sửa chữa và báo giá thi công.


Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang dự kiến thực hiện Cải tạo, sửa chữa Không gian sáng tạo của Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Địa điểm: khu vực giao giữa tòa nhà E1 và tòa nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực về lĩnh vực: thi công xây dựng và cải tạo, sửa chữa tham gia gửi phương án sửa chữa và báo giá thi công.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ, báo giá: từ ngày 23/3/2021 đến ngày 26/3/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Anh Nguyễn Ngọc Anh - Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng 402, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 0243.754.7506 (Máy lẻ: 401).

Xin trân trọng cảm ơn./.

>> Xem chi tiết thư mời tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN