Trang tuyển sinh
 
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Căn cứ Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội;


Căn cứ Công văn số 135/ĐHQGHN-VP ngày 20/01/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Thời gian nghỉ Tết

- Đối với cán bộ, viên chức, người lao động: nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của Nhà nước, thời gian nghỉ Tết: 07 ngày liên tục kể từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Tân Sửu), tính cả thứ Bảy, Chủ nhật.

 - Đối với cán bộ giảng dạy và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (NCS): nghỉ Tết Nguyên đán theo kế hoạch năm học.

2. Tổ chức nghỉ Tết

Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và TTATXH trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2021, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:

- Thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán tới toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động của đơn vị. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện trước khi nghỉ.

- Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 tới các giảng viên, sinh viên, học viên, NCS và xây dựng kế hoạch dạy bù cho các lớp có lịch học trùng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán.

- Phòng Hành chính Tổng hợp:

+ Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước các giảng đường.

+ Thực hiện niêm phong toàn bộ các phòng làm việc và các giảng đường.

+ Phân công cán bộ trực lái xe, trực bảo vệ, điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH trong toàn Trường.

+ Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA03 và Công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với khu phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sinh viên và gia đình cán bộ, giảng viên,…thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tránh tình trạng sinh viên bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm đạo đức, pháp luật.

- Phòng Thanh tra và Pháp chế phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra kế hoạch lên lớp ngay ngày đầu tiên sau dịp nghỉ Tết.

- Trung tâm Hệ thống thông tin Kinh tế và Quản lý cử cán bộ trực kỹ thuật đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Trường được thông suốt trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2021.

3. Kế hoạch trực Tết

- Trực lãnh đạo: Thường xuyên có 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu và 01 đồng chí lãnh đạo phòng chức năng trực xử lý các công việc liên quan đến Nhà trường trong thời gian nghỉ Tết. (Danh sách Lãnh đạo trực Tết Nguyên đán đính kèm).

- Trực bảo vệ:

+ Tổ bảo vệ đảm bảo trực bảo vệ, điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH đảm bảo có mặt 24/24h.

+ Tổ bảo vệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA03 và Công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. (Danh sách bảo vệ trực Tết Nguyên đán đính kèm).

- Trực lái xe: Trực xe đưa đón Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị và các đối tác của Trường. (Danh sách lái xe trực Tết Nguyên đán đính kèm).

- Trực kỹ thuật công nghệ thông tin: Trực kỹ thuật đảm bảo toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường được thông suốt (Danh sách cán bộ trực Tết Nguyên đán đính kèm).

 Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, Thủ trưởng các đơn vị liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu hoặc liên hệ với Phòng Hành chính Tổng hợp để phản ánh tình hình và xử lý công việc nhằm đảm bảo tốt về mọi mặt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021.

>> Thông báo số 269/TB-ĐHKT


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN