Trang tuyển sinh
 
Sinh viên, học viên học tập trung tại giảng đường từ ngày 22/03/2021

Thông báo số 669/TB-ĐHKT ngày 08/03/2021 về việc sinh viên, học viên học tập trung tại giảng đường từ ngày 22/03/2021


Căn cứ thông báo số 345/TB-ĐHKT ngày 04/02/2021 về việc thời gian học online của sinh viên,

Căn cứ thông báo số 380/TB-ĐHKT ngày 19/02/2021 về việc thời gian học online của các lớp Thạc sĩ học kỳ II năm học 2020-2021,

Căn cứ công văn số 591/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 05/03/2021 về việc tăng cường biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới,

Trường Đại học Kinh tế thông báo toàn thể sinh viên, học viên học tập trung tại giảng đường từ ngày 22/03/2021.

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên, học viên biết và thực hiện./.

 
Download thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN