Trang tuyển sinh
 
THÔNG BÁO: Kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả thu học phí Học kỳ II năm 2020-2021


Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 tính đến hết ngày 06/05/2021.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:
1. Danh sách sinh viên đã thu học phí theo niên chế kỳ II năm học 2020-2021 (DS kèm theo)
2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí theo niên chế kỳ II năm học 2020-2021(DS kèm theo)
Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngày 20/05/2021.
 >> Xem chi tiết thông báo tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN