Trang tuyển sinh
 
Phương thức tuyển sinh chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính

Phụ lục 8, ban hành kèm theo Thông báo số 212 /TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


1. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ, bài viết xử lí tình huống của thí sinh và phỏng vấn).

(i) Đánh giá hồ sơ đăng kí của thí sinh: Việc thẩm định hồ sơ, chấm điểm để đánh giá xếp loại hồ sơ dựa trên các tiêu chí quy mô, phạm vi ảnh hưởng của đơn vị công tác, chức vụ và kinh nghiệm quản lí thực tiễn của thí sinh, quá trình đào tạo và một số phẩm chất năng lực cá nhân (50 điểm).

(ii) Thi viết: Bài viết xử lí tình huống ngắn gọn nhằm đánh giá kiến thức tổng hợp và khả năng tư duy logic, phân tích phê phán và giải quyết vấn đề của thí sinh (20 điểm).

(iii) Phỏng vấn bởi Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTS SĐH) gồm các thành viên trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế: Bài phỏng vấn nhằm đánh giá kiến thức và kinh nghiệm xử lí tình huống quản lí thực tế, năng lực học tập của thí sinh (30 điểm).

1. Danh mục hồ sơ xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị các tổ chức tài chính

1. Phiếu cung cấp thông tin xét tuyển chương trình thạc sĩ quản trị các tổ chức tài chính. (Phụ lục 3)

2. Bằng tốt nghiệp Đại học và các bảng điểm kèm theo (01 bản photo công chứng).

3. Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức.

4. Bản sao có công chứng quyết định tuyển dụng, bổ nhiêm hoặc hợp đồng lao động dài hạn, kèm theo công văn xác nhận thời gian công tác của cơ quan để xác nhận thâm niên công tác theo đúng điều kiện thâm niên công tác của chương trình.

5. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp minh chứng về năng lực ngoại ngữ.

2. Mẫu phiếu cung cấp thông tin xét tuyển >> Download tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN