Trang tuyển sinh
 
K15 hệ đào tạo tại chức tại Quảng Ninh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Hội đồng đánh giá và chấm khóa luận tốt nghiệp tại Quảng Ninh
Ngày 26/4/2008 Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên lớp K15 hệ tại chức Quảng Ninh, tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức Quảng Ninh.


Đây là lớp đại học tại chức chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng đầu tiên mở tại Quảng Ninh trong chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức Quảng Ninh. Lớp có 72 sinh viên, trong đó có 35 sinh viên đủ điều làm khoá luận tốt nghiệp và 37 sinh viên thi tốt nghiệp.
Hội đồng đánh giá và chấm điểm khoá luận gồm 12 giáo viên Khoa Tài chính - Ngân hàng và các cộng tác viên của khoa.
Các khoá luận tập trung nghiên cứu về các lĩnh vực: Thị trường tài chính, tín dụng ngân hàng, hoạt động cho vay, hoạt động sản xuất kinh doanh… Đặc biệt, các khóa luận này đều được sinh viên nghiên cứu ngay trên quê hương mình, sát với thực tế và phục vụ chính công việc của sinh viên tại cơ quan/ đơn vị công tác.
Buổi bảo vệ khoá luận cho 35 sinh viên đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc tại 4 tiểu ban. 100% sinh viên đã bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp, trong đó sinh viên Nguyễn Thu Hằng với đề tài “Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty xăng dầu B12 - tỉnh Quảng Ninh” do PGS.TS Vũ Phương Thảo hướng dẫn đã đạt điểm bảo vệ cao nhất: 9,5 điểm.


Đặng Thanh An (Khoa TCNH)