Trang tuyển sinh
 
37 sinh viên được giảm học phí học kỳ II năm học 2007-2008

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế. Ảnh: Lưu Mai
Ngày 3/4/2008, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT Trần Anh Tài đã ký Quyết định số 379/ĐHKT/QĐ-CTSV về việc giảm học phí cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo.


Theo đó, có 37 sinh viên thuộc diện hộ nghèo của Trường ĐH Kinh tế đã được giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2007-2008. Danh sách cụ thể như sau:

TT
Họ tên
Ngày sinh
Lớp
1
Lê Thị Thùy Dung
9/29/1986
QH-2004-E CLC
2
Phạm Thị Hằng
3/13/1985
QH-2004-E KTĐN
3
Tô Trọng Hùng
3/23/1985
QH-2004-E KTCT
4
Lê Thị Minh Nguyệt
3/21/1984
QH-2004-E KTCT
5
Phạm Thị Huyền Trang
2/18/1986
QH-2004-E KTCT
6
Trần Thị Như
9/1/1985
QH-2004-E TCNH
7
Nguyễn Thị Lan Phương
11/22/1986
QH-2004-E TCNH
8
Lê Thị Thắm
3/10/1986
QH-2004-E TCNH
9
Nguyễn Thị Yến
3/5/1987
QH-2005-E KTĐN
10
Đỗ Thị Thắng
6/22/1987
QH-2005-E QTKD
11
Trần Khả Tú
10/10/1986
QH-2005-E QTKD
12
Hồ Sỹ Trọng
5/15/1985
QH-2005-E TCNH
13
Trần Thái Bình
10/23/1988
QH-2006-E KTĐN
14
Lê Hải Yến
6/17/1988
QH-2006-E KTĐN
15
Đồng Văn Chung
10/21/1987
QH-2006-E KTCT
16
Nguyễn Thị Dung
1/9/1986
QH-2006-E KTCT
17
Phạm Văn Đồng
4/20/1986
QH-2006-E KTCT
18
Phạm Văn Quang
5/29/1988
QH-2006-E KTCT
19
Phạm Văn Hiếu
8/7/1982
QH-2006-E QTKD
20
Nguyễn Thị Nguyên
9/17/1986
QH-2006-E QTKD
21
Đào Thị Lơn
7/8/1987
QH-2006-E QTKD
22
Bùi Thị Thanh Huyền
2/24/1988
QH-2006-E QTKD
23
Nguyễn Công Linh
4/28/1987
QH-2006-E QTKD
24
Nguyễn Thị Thu Huyền
11/19/1987
QH-2006-E TCNH
25
Lê Thị Hồng Phượng
10/12/1985
QH-2006-E TCNH
26
Nguyễn Thị Xuân
10/13/1987
QH-2006-E TCNH
27
Đồng Thị Phương Thanh
9/24/1987
QH-2006-E TCNH
28
Nguyễn Thị Thùy Dung
11/24/1984
QH-2006-E TCNH
29
Mai Thị Sen
9/22/1988
QH-2006-E TCNH
30
Hoàng Thị Thương
1/1/1989
QH-2007-E KTĐN
31
Nguyễn Thị Hương
5/30/1989
QH-2007-E KTĐN
32
Đỗ Thị Quỳnh
10/28/1988
QH-2007-E KTĐN
33
Nguyễn Đức Lâm
1/12/1989
QH-2007-E QTKD
34
Phùng Xuân Hưng
12/28/1988
QH-2007-E QTKD
35
Nguyễn Quang Khải
8/4/1988
QH-2007-E QTKD
36
Bùi Gia Tuân
1/15/1989
QH-2007-E QTKD
37
Bùi Thị Thanh Bình
12/9/1989
QH-2007-E TCNHLê Đình