Trang Đảm bảo chất lượng
 
Thông báo số 2770/TB-ĐHKT ngày 13/10/2017 Thực hiện khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên QH-2014-E về chương trình đào tạoCăn cứ vào kế hoạch số 2347/KH-ĐHKT ngày 31/8/2017 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên QH-2014-E về chương trình đào tạo và hoạt động hỗ trợ đào tạo tại trường Đại học Kinh tế;

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thông báo tới các Khoa/Viện và toàn thể sinh viên QH-2014-E lịch tham gia điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến người học về chương trình đào tạo cụ thể như sau:

- Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến sinh viên QH-2014-E về chương trình đào tạo

- Thời gian mở hệ thống: từ 18/10/2017 đến 19/11/2017.

- Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn

Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể sinh viên QH-2014-E đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về chương trình đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đào tạo theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sau thời hạn trên, hệ thống ĐTKS online sẽ đóng lại để TTĐBCLGD thực hiện thống kê dữ liệu, trường hợp sinh viên không tham gia ĐTKS, các khoa có thể áp dụng các quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (Quyết định số: 1637/QĐ-CTSV, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế) để xét điểm ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường và của ĐHQGHN.

Trân trọng!
>>> Xem chi tiết tại đâyCác tin khác

<123>