Trang Đảm bảo chất lượng
 
Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn 768/QLCL-KĐCLGD

Ngày 31/12/2019, Cục Quản lý Chất lượng - Bộ GD&ĐT ban hành Bảng hướng dẫn đánh giá để thay thế cho Bảng hướng dẫn kèm theo công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học


Sau một thời gian triển khai, Cục Quản lý chất lượng đã nhận được ý kiến góp ý từ các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục đại học về Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD.

Để việc thực hiện đánh giá cơ sở giáo dục đại học phù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng ban hành kèm theo Công văn này Bảng hướng dẫn đánh giá để thay thế cho Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Chi tiết công văn =>> tại đây
Chi tiết Bảng hướng dẫn đánh giá: =>> tại đây

Bộ GD&ĐT