Trang Đảm bảo chất lượng
 
Khung năng lực Châu Âu

Khung trình độ Châu Âu (European Qualifications Framework) đóng vai trò là một công cụ dịch để làm cho văn bằng quốc gia trở nên dễ đọc hơn trên khắp châu Âu, thúc đẩy sự lưu thông của người lao động và người học giữa các quốc gia và tạo điều kiện cho việc học suốt đời của họ.


EQF nhằm mục đích liên kết các hệ thống chất lượng quốc gia của các quốc gia khác nhau với một khuôn khổ tham chiếu chung của Châu Âu. Các cá nhân và nhà tuyển dụng sẽ có thể sử dụng EQF để hiểu rõ hơn và so sánh trình độ trình độ của các quốc gia khác và các hệ thống giáo dục và đào tạo khác. Kể từ năm 2012, tất cả các bằng cấp mới được ban hành ở Châu Âu đều có tham chiếu với mức EQF thích hợp.
>>> Tham khảo thêm: tại đây

TT ĐBCLGD