Trang Đảm bảo chất lượng
 
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế phát triển

Các đại biểu tham dự buổi lễ bế mạc đợt đánh giá chụp hình lưu niệm
Sau gần 4 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao (từ ngày 28/10 đến 31/10/2020), nhiệt tình và tâm huyết của các nhà khoa học, các chuyên gia trong Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà nẵng, vào chiều ngày 31/10/2020 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Lế bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế phát triển theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.


Tham dự lễ bế mạc, về phía Đoàn kiểm định có: GS.TS Trần Văn Nam - Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Tình - Thư ký; TS. Vương Thị Minh Châu - Ủy viên thường trực, TS. Châu Văn Lương - Ủy viên, TS. Trần Công Nghiệp - Ủy viên; Ths. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát. Về phía khách mời có TS. Mai Thị Quỳnh Lan - Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN.

Về phía Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân - Phó Hiệu trưởng, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển cùng toàn thể cán bộ - giảng viên của Khoa và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

  Buổi lễ bế mạc diễn ra sau 4 ngày làm việc của đoàn đánh giá
Mở đầu buổi lễ, GS.TS. Trần Văn Nam, Trưởng đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế phát triển theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Theo đoàn đánh giá, CTĐT cử nhân KTPT có những điểm mạnh nổi bật: (1) Mục tiêu CTĐT được xây dựng rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của ĐHQGHN, đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp với xu hướng quốc tế; (2) Bản mô tả CTĐT có cấu trúc hợp lý, rõ ràng, đầy đủ thông tin, nội dung và được cập nhật những vấn đề mới. Bản mô tả được công bố công khai, các bên liên quan đều có thể tiếp cận với bản mô tả một cách thuận tiện; (3) Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ trách nhiệm. Các học phần trong chương trình dạy học tương thích với nội dung với CĐR và đóng góp cụ thể vào mục tiêu đạt được của CĐR; (4) Mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và phổ biến. Các phương pháp dạy học đa dạng. Việc khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện định kỳ hàng năm; (5) Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy trình. Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi được công bố công khai và phổ biến đến người học. Giáo viên sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá. Các quy định về phản hồi kết quả học tập được công bố công khai đến giảng viên và người học. Có quy trình phúc khảo rõ ràng, được phổ biến đầy đủ đến người học; (6) Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng đối với ngành KTPT. Tất cả các công việc của GV được quy đổi theo giờ chuẩn. Giảng viên được tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường đã triển khai thực hiện công tác quản trị công việc bằng kết quả đầu ra theo quy định; (7) Nhà trường có chính sách thu hút tuyển dụng phát triển đội ngũ nhân viên, có quy trình phương pháp công cụ đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên. Đội ngũ chuyên viên, nhân viên đều được trải qua quy trình tuyển dụng chặt chẽ, đúng quy định và được cử đi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng; (8) Chính sách tuyển sinh cũng như các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng, đúng quy định và được công bố công khai và được cập nhật hàng năm; (9) hệ thống phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng với trang thiết bị phù hợp với hoạt động đào tạo, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp; (10) Nhà trường ban hành nhiều văn bản quy định và hướng dẫn quy trình thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, có quy định và triển khai việc rà soát, đánh giá thường xuyên quá trình dạy và học; (11) Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập và theo dõi xử lí dựa trên phần mềm quản lý đào tạo chuyên nghiệp. Nhà tuyển dụng rất hài lòng về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm công việc của sinh viên KTPT, sinh viên KTPT nhận được nhiều giải thưởng các cấp, thể hiện có hàm lượng khoa học.
GS.TS  Trần Văn Nam công bố kết quả sơ bộ kiểm định ngành Kinh tế Phát triển

 

Một số khuyến nghị được đoàn đưa ra cho CTĐT như: (1) bổ sung mục tiêu về phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe vào mục tiêu của CTĐT. Cần ban hành và rà roát chuẩn đầu ra định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần để cập nhật yêu cầu của xã hội. Tăng cường thu thập thông tin của các bên liên quan; (2) cập nhật bản mô tả CTĐT định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần để phản ánh những thay đổi của thị trường lao động; (3) tăng thời lượng thực hành, thực tế và tăng cường giảng dạy kỹ năng mềm trong CTĐT, tăng thời lượng học phần bằng tiếng Anh; (4) cần bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy của giảng viên, tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong các học phần chuyên ngành, tăng cường tổ chức các hội thảo về phương pháp giảng dạy; (5) mở rộng áp dụng hình thức bài tập lớn để đánh giá toàn diện năng lực của người học hướng đến đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực người học theo vị trí người học. Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí đánh giá niên luận, khóa luận trên website của Khoa; (6) Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả công tác quy hoạch, tuyển dụng và bổ nhiệm đội ngũ giảng viên của Trường cũng như khoa. Nên có chính sách bắt buộc GV tham gia NCKH đồng đều. Khoa KTPT cũng cần xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn cho đội ngũ giảng viên. Nhà trường cần tổ chức khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng của giảng viên đối với công tác đánh giá của Nhà trường; (7) Tổ chức khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên để kịp thời có, xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân viên; (8) Tăng cường khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan khi xây dựng chính sách tuyển sinh. Thường xuyên đánh giá hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và hỗ trợ việc làm. Xây dựng quy trình và quy chế phối hợp giữa tổ 24/7, cố vấn học tập, tổ thu hút phát triển hiệu quả nhà tuyển dụng, đoàn thanh niên và phòng công tác chính trị học sinh sinh viên. Tăng cường quảng bá ngành học và mở rộng quan hệ thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hội thảo và triển khai mạnh chuỗi hoạt động truyền thông. Có kế hoạch, lộ trình cụ thể để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên; (9) bố trí thêm phòng tự học cho sinh viên, cần có giải pháp tích cực để tăng cường số lượt cán bộ, giảng viên, đặc biệt là sinh viên sử dụng nguồn học liệu, định kỳ; (10) CTĐT khi xây dựng và điều chỉnh cần cập nhật/tham khảo kết quả khảo sát của GV/SV và các bên liên quan, cần tổ chức đánh giá hiệu quả các kênh thông tin phản hồi đối với công tác ĐBCL; (11) có sự giám sát chặt chẽ và giải pháp phù hợp để cải thiện tỉ lệ sinh viên thôi học, nâng cao tỉ lệ người học tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn. các kết quả đầu ra của CTĐT, NCKH SV cần được đối sánh với các CTĐT trong các trường ĐH cùng nhóm (trong và ngoài nước), cần xây dựng mạng lưới liên kết cựu sinh viên nhằm lấy ý kiến của cựu sinh viên về CTĐT và CĐR của CTĐT để làm cơ sở đánh giá, cải tiến CTĐT và CĐR của ngành.

  Các thành viên đoàn đánh giá lắng nghe kết quả sơ bộ

Cùng với các nội dung đánh giá, GS. Trần Văn Nam cũng cảm ơn sự đón tiếp, chuẩn bị hồ sơ minh chứng, hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ về hậu cần của Trường ĐHKT trong thời gian đoàn công tác tại đây.

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn tới chuyên gia trong đoàn đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc tích cực đã đưa ra những nhận xét đánh giá hết sức khách quan chính xác. Kết quả đánh giá của đoàn thể hiện tính công minh, phương pháp làm việc chuyên nghiệp của các chuyên gia. Đây là cơ sở giúp ĐHKT phát huy các thế mạnh, khắc phục những điểm tồn tại và tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định giá trị, thương hiệu, uy tín của Trường trước người học và xã hội. Đồng thời Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT cũng cảm ơn Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Đà Nẵng - một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, uy tín - đã nhận lời mời và hỗ trợ Nhà trường thực hiện đúng quy trình, quy định kiểm định chất lượng CTĐT theo hệ thống đánh giá, kiểm định của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Trung tâm trong các hoạt động của Nhà trường vào thời gian tới. PGS. Nguyễn Mạnh Tuân cũng cảm ơn lãnh đạo của tổ chức/doanh nghiệp, sinh viên, cựu sinh viên của Trường đã đến chia sẻ các thông tin là minh chứng cho đoàn chuyên gia ĐGN làm căn cứ, cơ sở để kiểm định đánh giá chất lượng CTĐT. Cảm ơn tập thể các cán bộ giảng viên đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhất công tác chuẩn bị phục vụ cho đoàn chuyên gia ĐGN hoàn thành công tác đánh giá chất lượng CTĐT hệ chuẩn ngành KTPT.

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân cảm ơn Đoàn đánh giá đã làm việc tích cực, hiệu quả và chuyên nghiệp để có được kết quả khách quan nhất
  Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển PGS.TS Nguyễn An Thịnh cảm ơn Đoàn đánh giá ngoài và các cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên đã tham gia đợt đánh giá

Kết thúc buổi lễ bế mạc, GS.TS. Trần Văn Nam - Trưởng Đoàn đánh giá và PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký Biên bản ghi nhớ khảo sát chính thức. Kết quả chính thức sẽ được thông báo sau.

  Phó Hiệu trưởng ĐHKT PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân và GS.TS Trần Văn Nam ký kết biên bản ghi nhớ khảo sát chính thức


Hoa Hạnh - Văn Công