Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Chứng khoán (SIC)I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Chứng khoán

Tên tiếng Anh: Securities Investment Club

Tên viết tắt: SIC

Slogan: Đương đầu thử thách!

Ngày thành lập: 08/2015

Facebook: https://www.facebook.com/ChungkhoanSICUEB/?ref=br_rs

Email: ueb.sic@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chủ nhiệm:

Đặng Trang

Email:trangdt.tb.ueb.@gmail.com
SĐT: 0903446380

III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU

- SIC-UEB ra đời với sứ mệnh trở thành CLB học thuật thúc đẩy sự nghiên cứu, tìm tòi của các bạn sinh viên Kinh tế với ngành chứng khoán, ứng dụng các kỹ năng lý thuyết chuyên ngành vào thực tế đầu tư chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

- Tổ chức các buổi giao lưu trao đổi trong CLB nhằm cung cấp cho các thành viên về thông tin về các lĩnh vực về tài chính, chứng khoán.

- Thực hiện đầu tư một số hạng mục cổ phiếu.. đem lại lợi nhuận khá cao.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

- Xây dựng, phát triển quy mô câu lạc bộ trong và ngoài trường

- Tổ chức nhiều hoạt động ỹ nghĩa, có quy mô và chất lượng để xây dựng thương hiệu của Câu lạc bộ.

 
 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN