Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Truyền thông (MCC)I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Truyền thông

Tên tiếng Anh: Media and Communication Club

Tên viết tắt: MCC

Slogan: Sẵn sàng vươn cao!

Ngày thành lập: 29/8/2009

Facebook: https://www.facebook.com/pg/MCC.UEB/posts/

Email: mcc.ueb.vnu@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm:

Chủ nhiệm:

Nguyễn Thu Hiền


SĐT: 0343574247

Email: thuhinnguyn5119@gmail.com
 
 Phó chủ nhiệm
Bùi Thị Hoài


SĐT: 0978334724

Email: buithuhoai.r@gmail.com  
 
Phó chủ nhiệm
Nguyễn Ngọc Minh


SĐT: 0865582516

Email: ngocminh.ng9@gmail.com  
 

Câu lạc bộ hơn 40 thành viên chia làm 4 ban:

- Ban Nội dung

- Ban Kỹ thuật

- Ban Đối ngoại

- Ban Nhân sự - Sự kiện

III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU
- Là kênh truyền thông chính thức của Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
- Là Câu lạc bộ chuyên môn về truyền thông và tổ chức sự kiện
- Thông qua các hoạt động, nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN
- Ngày hội đổi đồ Mottainai (2013)
- Cuộc thi ảnh: U-pose contest (2013)
- Triển lãm và trải nghiệm “Bao cấp - Xếp hàng về quá khứ” Dự án “Hà Nội - Tôi kể bạn nghe” (2015)
- Ngày hội việc làm Kinh tế - UEB Job fair (2018)
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020
- Xây dựng, phát triển quy mô câu lạc bộ trong và ngoài trường
- Tổ chức nhiều hoạt động ỹ nghĩa, có quy mô và chất lượng để xây dựng thương hiệu của Câu lạc bộ.
 Một số hoạt động gần đây:
 
 
 
 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN