Thông tin cho sinh viên
 
1 tập thể và 10 công đoàn viên Trường Đại học Kinh tế được tặng Giấy khen của Công đoàn ĐHQGHN

Ngày 24/9/2009, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN PGS.TS Trần Kim Đỉnh đã ký quyết định số 145/QĐ-KT-CĐ về việc tặng Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội cho 44 tập thể và 193 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2008 - 2009.


Trong đó, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 1 tập thể và 10 công đoàn viên được tặng Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2008 - 2009. Cụ thể như sau:
I. Tập thể:

1. Công đoàn Khối hiệu bộ

II. Cá nhân:

1. Nguyễn Xuân Thiên, Khoa Kinh tế Quốc tế
2. Nguyễn Minh Đức, Ban Thanh tra
3. Lưu Thị Mai Anh, Bộ phận Tạp chí - Website
4. Trần Thị Hoài Thương, Phòng Kế hoạch - Tài chính
5. Đỗ Kiều Oanh, Khoa Tài chính - Ngân hàng
6. Ngô Thị Thu Hà, Khoa Tài chính - Ngân hàng
7. Hoàng Triều Hoa, Khoa Kinh tế Chính trị
8. Phùng Xuân Nhạ, Khối Hiệu bộ
9. Trần Anh Tài, Khối Hiệu bộ
10. Nguyễn Ngọc Thanh, Khối Hiệu bộ.


Lê Thái Hà