Thông tin cho sinh viên
 
Đối tượng được miễn, tạm hoãn học các môn học về Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục thể chất

Ảnh minh họa.
Đối tượng được miễn, tạm hoãn học các môn học về Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục thể chất


1. Chương trình đào tạo hệ chính quy bao gồm cả các môn học về Giáo dục quốc phòng - an ninh và Giáo dục thể chất.
2. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học các môn học về Giáo dục quốc phòng - an ninh:
a. Đối tượng được miễn học toàn bộ các môn học về Giáo dục quốc phòng - an ninh:
- Sinh viên nguyên là sĩ quan quân đội;
- Sinh viên là người nước ngoài;
- Sinh viên là người hưởng lương thuộc biên chế nhà nước được cơ quan cử đi học;
- Sinh viên đã được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh phù hợp với trình độ đào tạo.
b. Đối tượng được miễn các môn học thực hành về Giáo dục quốc phòng-an ninh:
- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ (có quyết định xuất ngũ);
- Sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo;
- Sinh viên có thương tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế chức năng vận động (có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên);
c. Đối tượng được tạm hoãn học các môn học về Giáo dục quốc phòng - an ninh:
- Sinh viên đang học nhưng sức khỏe không đảm bảo;
- Sinh viên đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng;
- Sinh viên có lý do đặc biệt về hoàn cảnh gia đình.
Các đối tượng trên nếu được thủ trưởng đơn vị đào tạo chấp thuận cho tạm hoãn học các môn học về Giáo dục quốc phòng - an ninh, hết thời hạn tạm hoãn sinh viên phải tiếp tục học những nội dung còn thiếu trong chương trình quy định.
3. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học các môn học về Giáo dục thể chất:
a. Đối tượng được miễn học toàn bộ các môn học về Giáo dục thể chất:
Sinh viên đã hoàn thành các môn học về Giáo dục thể chất phù hợp với trình độ đào tạo.
b. Đối tượng được miễn các môn học thực hành về Giáo dục thể chất:
Sinh viên có thương tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế chức năng vận động (có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên). Có thể áp dụng thay thế các môn học đặc thù dành cho người khuyết tật.
c. Đối tượng được tạm hoãn học các môn học về Giáo dục thể chất:
- Sinh viên đang học nhưng sức khoẻ không đảm bảo;
- Sinh viên đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi.
Các đối tượng trên nếu được thủ trưởng đơn vị đào tạo chấp thuận cho tạm hoãn học các môn học về Giáo dục thể chất thì sau khi hết thời hạn tạm hoãn phải tiếp tục học những nội dung còn thiếu trong chương trình quy định.