Thông tin cho sinh viên
 
Tìm được chủ nhân giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuộc thi đã thu hút được hàng trăm sinh viên ĐHKT tham gia
Từ ngày 10/4 - 25/4/2019, Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”.


 

Nối tiếp thành công của cuộc thi online “Đấu trường Kinh tế” năm 2018, năm 2019, Cuộc thi “Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” đã được tổ chức dưới hình thức thi online với 20 câu trắc nghiệm trong thời gian 30 phút nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên và tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết các vấn đề thực tiễn; phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng từ rất nhiều sinh viên trong và ngoài Trường ĐH Kinh tế. Kết thúc cuộc thi, các vị trí xuất sắc nhất đã thuộc về:
  • Giải nhất: Trần Quang Duy, QH-2016E Kinh tế
  • Giải nhì: Bùi Thế Quyết, QH-2016E Kinh tế Quốc tế
  • Giải ba: Đặng Minh Khôi, QH-2015E Quản trị Kinh doanh
  • Phạm Thị Hà Giang, QH-2017E Kinh tế Phát triển

 


Đức Thắng