Thông tin cho sinh viên
 
Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 12 BCH TW Đảng khóa XI

Đảng viên Trường ĐHKT lắng nghe trao đổi của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông tại hội nghị
Ngày 31/12/2015, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với sự tham dự của toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt của Trường.Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW12 tới toàn thể cán bộ, đảng viên của Trường ĐHKT. Những trao đổi của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã nêu bật những thành tựu mà Đảng và Nhà nước ta đã làm được trong năm 2015 cũng như thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần lưu ý trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí cũng nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của toàn Đảng, toàn dân trong năm 2016.

Ngoài ra, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông cũng đã trao đổi với cán bộ và đảng viên ĐHKT những thông tin về chủ trương bầu cử Quốc hội khóa XII cũng như một số nội dung cơ bản của Hội nghị TW lần thứ 13.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, đảng viên ĐHKT nắm vững thông tin và tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

Thanh Tú