Thông tin cho sinh viên
 
Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển kết nạp đảng viên mới

Ngày 20/10/2015, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Hoa Hạnh.


Với vị trí công tác là chuyên viên Khoa KTPT, quần chúng Nguyễn Thị Hoa Hạnh không những luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được khoa giao phó, mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động công đoàn, hoạt động chung của trường. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong quá trình công tác, đồng chí đã thể hiện bản thân xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Buổi lễ kết nạp được tổ chức trang trọng, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng với sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ. Sau Lễ kết nạp, tân đảng viên Nguyễn Thị Hoa Hạnh sẽ có một năm thử thách trước khi trở thành đảng viên chính thức.
Phát biểu chúc mừng tân đảng viên, đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Chi bộ Khoa KTPT mong rằng, đảng viên mới sẽ phát huy tốt nhất tinh thần người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, đóng góp hơn nữa cho khoa trong các hoạt động chung.
Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ Khoa KTPT quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Chi bộ đã phát hiện và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ kết nạp Đảng. Trước đó, ngày 9/9, Chi bộ cũng đã kết nạp cho 3 quần chúng sinh viên ưu tú.

Đỗ Chiêm