Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2021

Kèm theo Thông báo số 3540/TB-ĐHKT ngày 16/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai) tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2021 như sau:

1. Điều kiện tốt nghiệp

a. Sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai: sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học thuộc ngành học thứ nhất);

b. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c. Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

d. Điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,0 trở lên đối với chương trình đào tạo chuẩn; 2,5 trở lên đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn quốc tế.

e. Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định:

- Đối với các chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN).

- Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN) (tương đương 5.5 IELTS).

- Đối với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN) (tương đương 6.5 IELTS).

f. Được đánh giá đạt các môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất và kỹ năng bổ trợ.

g. Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai).

h. Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

2. Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp

a. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn

(1) Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

(2) 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng tính tới ngày ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp; cho vào túi đựng;

(3) Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

b. Đối với chương trình đào tạo thứ hai

(1) Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

(2) Bằng tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

(3) Bảng điểm tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

(4) Minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh

(5) Giấy khai sinh: 01 bản sao công chứng;

(6) 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp ngành 2, cho vào túi đựng;

(7) Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

3.1. Thời gian

- Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:

Từ ngày 22/11/2021 đến 26/11/2021

Sinh viên đăng ký tại liên kết:

https://docs.google.com/forms/d/1aNX_Q_Ky3bHjqxab5iZ8NF2yi6Fj7EIHlellaHHQHxM/edit

- Thời gian nộp hồ sơ:

Các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ từ ngày 09/12/2021 đến 14/12/2021.

Hình thức nộp hồ sơ: sẽ được thông báo trong Công văn về danh sách sinh viên đự kiến đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12/2021.

3.2. Địa điểm

- Phòng Đào tạo (P.401), Trường Đại học Kinh tế, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Người liên hệ: Ms. Đặng Trang

- Điện thoại: 024.3754 7506/ máy lẻ 325.

- Email: dangtrang@vnu.edu.vn

LƯU Ý:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế /hoặc chứng chỉ do các đơn vị ngoài ĐHQGHN cấp /hoặc thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ với tư cách thí sinh tự do (theo Công văn số 3135/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/10/2016 về việc hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên hệ đại học chính quy): Sinh viên cần nộp chứng chỉ để thực hiện thủ tục hậu kiểm theo thời gian quy định trước khi nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp. Sinh viên xem tại Thông báo theo đường dẫn sau: http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/UEB/26887/UEBNEWS.htm.

- Sinh viên kiểm tra thông tin về các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh, tiếng Anh và Kết quả học phần Kỹ năng bổ trợ tại đường link http://kiemtrachungchi.ueb.edu.vn/

- Sinh viên đã hoàn thành học phần Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh nhưng chưa có thông tin trên trang kiemtrachungchi.ueb.edu.vn nộp bản sao công chứng chứng chỉ Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh hoặc bản gốc giấy xác nhận đã hoàn thành 02 học phần trên cho Ms. Vân Anh (P.401, nhà E4; điện thoại: 024.3754 7506/ máy lẻ 514; email: anhnv@vnu.edu.vn) trước khi làm các thủ tục để xét tốt nghiệp.

4. Danh sách sinh viên dự kiến đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

Phòng Đào tạo sẽ công bố trên website của Trường Đại học Kinh tế trước ngày 09/12/2021 theo đường dẫn http://ueb.edu.vn/Sub/13/categoryparent/1550/totnghiep.htm để sinh viên biết và phản hồi các thông tin chưa chính xác.

Đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện theo đúng quy định./.
>> Xem Thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN