Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch nhập học và khai giảng hệ đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2021

Thông báo số 1056/TB-ĐHKT ngày 06/4/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức nhập học và khai giảng hệ đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2021

I. Thời gian: 
1. Thời gian nhập học: 8h30, ngày 12/4/2021 (thứ Hai)

2. Thời gian khai giảng: 9h30, ngày 12/4/2021 (thứ Hai)

II. Địa điểm: Hội trường 801, Trường Đại học kinh tế, ĐHQG Hà Nội

III. Thành phần:

1. Khách mời trong ĐHQGHN:

Đại diện Ban Giám đốc, đại diện Lãnh đạo các Ban.

2. Các đối tác của Trường:

3. Khách mời trong Trường:

Ban Giám hiệu.

Lãnh đạo Viện QTKD, lãnh đạo các phòng, ban, bộ phận chức năng, các trung tâm trực thuộc, các Khoa, thầy cô giáo và cán bộ Viện QTKD.

4. Sinh viên:

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao khóa QH-2021-E

Sinh viên (số lượng phân bổ theo Công văn gửi Viện QTKD).

IV. Chương trình:

1. Nhập học:

8h30 - 9h30: Đón tiếp Tân sinh viên nhập học

2. Lễ Khai giảng:

9h00 - 9h30: Ổn định tổ chức

9h30 - 10h00: Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng

- 10h00 - 11h00: Lễ khai giảng

- 11h00: Bế mạc


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN