Trang Đào tạo đại học
 
23/4 Tổ chức hướng nghiệp, việc làm và kỹ năng cần có cho sinh viên trong thời đại số, điển hình tại Tiktok Việt Nam

Công văn số 1059/KH-ĐHKT ngày 06/4/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Nhằm định hướng sinh viên trong việc học tập, rèn luyện, hỗ trợ sinh viên trang bị, bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng phục vụ quá trình học tập, phát triển sự nghiệp của bản thân và khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm ngay khi còn đang ngồi trên ghế Nhà trường, đáp ứng yêu cầu của công việc trong thời đại số. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cùng Tiktok Việt Nam tổ chức lớp kỹ năng mềm và chương trình hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên. 

Nội dung chi tiết xem tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN