Trang Đào tạo đại học
 
Thực hiện BHYT sinh viên năm 2019 (Đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch triển khai BHYT sinh viên bắt buộc năm 2019; Căn cứ tình hình mua BHYT năm học 2018-2019 cho sinh viên; Nhà trường thông báo đợt mua bổ sung BHYT năm 2019 cho sinh viên như sau:


1. Đối tượng tham gia:

Tất cả sinh viên thuộc diện phải mua BHYT nhưng chưa tham gia trong các lần trước.

2. Mức đóng:

- Đối với sinh viên QH-2016-E, QH-2017-E, QH-2018- E, sinh viên liên kết Troy khóa 17

Số tiền: 394,065 đ

Giá trị sử dụng thẻ: từ 01/04/2019 đến 31/12/2019.

- Đối với sinh viên QH-2015-E:

Số tiền: 131,355 đ

Giá trị sử dụng thẻ: từ 01/04/2019 đến 30/6/2019.

3. Mẫu danh sách bổ sung thông tin

Các khoa/Viện/Trung tâm lập danh sách cho sinh viên các lớp đăng ký đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm và nộp cho Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 05/04/2018.

- Đối với Sinh viên mua BHYT lần đầu (Chưa từng tham gia BHYT): Cần kê khai đầu đủ thông tin ở mẫu 01

- Đối với Sinh viên đã có BHYT ở nơi khác, thuộc diện khác (Mua theo hộ gia đình, mua ở địa phương ...) hết hạn trước ngày 01/04/2019: cần kê khai đầy đủ thông tin ở mẫu 02

- Đối với sinh viên đã mua BHYT qua nhà trường các năm trước: cần kê khai thông tin theo mẫu 03

* Lưu ý: Sinh viên tra cứu mã số BHYT bằng cách nhập thông tin theo đường link https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

4. Nộp BHYT

4.1. Hình thức thu: Thu tự động qua ngân hàng BIDV

4.2. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với mức đóng BHYT vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV mà sinh viên đã đăng ký để nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu trong khoảng thời gian thu ở mục 4.3 (Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền BHYT + 100.000 đ)

4.3. Thời gian thu tiền: Từ 10/04/2019 đến 12/04/2019

BHYT là bảo hiểm bắt buộc. Những sinh viên không tham gia BHYT (Những sinh viên khai thiếu thông tin mua BHYT, không nộp đủ tiền mua BHYT trong thời gian quy định hoặc có BHYT cơ quan ngoài, BHYT thuộc diện chính sách mà không nộp bản photo) sẽ không được xét thi đua khen thưởng, xét học bổng, bị hạ bậc xếp loại kết quả rèn luyện trong năm học và sẽ bị xử lý kỷ luật.

Đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN