Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức thi học kỳ I năm học 2021-2022 Bậc Đào tạo Đại học (Kỳ thi chính)

Công văn số 3999/ĐHKT-ĐT ngày 15/12/2021 về việc Tổ chức thi học kỳ I năm học 2021-2022 Bậc Đào tạo Đại học (Kỳ thi chính)


Căn cứ công văn 3807/ĐHKT-ĐT ngày 3/12/2021 về việc lịch thi hết học phần trực tuyến, học kỳ I năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn 3954/ĐHKT-ĐT ngày 1/12/2021 về việc Kế hoạch triển khai công tác tổ chức thi trực tuyến bậc đào tạo Đại học, Học kỳ I năm học 2021-2022;

1. Nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021-2022 từ ngày 27/12/2021 đến ngày 20/01/2022 , cụ thể như sau:

- Các học phần thi theo hình thức thi trực tuyến trên phần mềm: sinh viên thực hiện theo qui định 1918/QĐ-ĐHKT ngày 30/06/2021 về việc quy định tổ chức thi kết thúc học phần trực tuyến trên phần mềm (Phụ lục 1: Hướng dẫn sinh viên thi trên phần mềm thi trực tuyến)

- Các học phần thi theo hình thức vấn đáp: sinh viên thực hiện theo qui định 3998/QĐ-ĐHKT ngày 15/12/2021 về việc quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp;

- Học phần do TT Khảo thí ĐHQGHN tổ chức thi: sinh viên thực hiện theo qui định 562/KT-ĐG&CNKQ ngày 16/12/2021 của TT Khảo thí ĐHQGHN về việc thi trực tuyến kết thúc học phần chung đợt 3 & đợt 4;

- Học phần do trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức thi: trường ĐH Ngoại ngữ sẽ thông báo sau;

2. Một số yêu cầu cần thực hiện để sinh viên thi trực tuyến trên phần mềm:

2.1. Sử dụng máy tính để tham gia thi

2.2. Sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Fire Fox để tham gia thi;

2.3. Không nên sử dụng máy tính Mac Book để thi vì hay bị lỗi nhận diện và tải file ảnh;

2.4. Cài và mở sẵn phần mềm UltraView khi tham gia thi để Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ được kịp thời;

2.5. Tham gia vào nhóm Zalo hỗ trợ kỹ thuật (CBKT sẽ gửi link các Khoa/Viện, các lớp);

2.6. Scan ảnh chụp bài làm ghi rõ thông tin : mã sv, họ tên, lớp (Phụ lục 2: mẫu làm bài thi tự luận). Sinh viên làm bài đến đâu đẩy file lên đến đó (Chỉ đưa file ảnh lên phần mềm với các câu hỏi có công thức phức tạp, vẽ hình không thể làm trực tiếp trên máy tính)

2.7. Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để đăng nhập vào hệ thống thi. Trường hợp sinh viên vào thi muộn 15 phút sau khi bắt đầu thi (từ phút 16 trở đi), sẽ không thể tham gia thi và coi như vắng thi.

2.8. Khi đăng nhập vào hệ thống thi, nếu sinh viên gặp lỗi kỹ thuật không thể đăng nhập thi được, sinh viên gọi điện cho CBKT (số điện thoại đã được cung cấp trên giao diện thi) và báo lỗi qua nhóm zalo hỗ trợ kỹ thuật.

2.9. Trong quá trình làm bài thi, nếu gặp lỗi liên quan đến kĩ thuật máy tính hoặc đường truyền, sinh viên cần chụp lại màn hình bị lỗi (có thể dùng điện thoại chụp) và báo lại ngay cho Hội đồng thi (gọi điện cho CBCT để CBCT chuyển cho Tổ hỗ trợ kỹ thuật xử lý) (số điện thoại của CBCT được cung cấp qua màn hình chat box của phòng thi).

2.10. Sinh viên không được thực hiện các thao tác nào khác ngoài việc làm bài và nộp bài đúng quy định, được sử dụng điện thoại để liên hệ CBCT và chụp ảnh bài thi đưa lên hệ thống.

2.11. CBCT luôn theo dõi việc sinh viên làm bài trên hệ thống và kiểm tra được toàn bộ quá trình sinh viên làm bài, nếu phát hiện trường hợp sai quy chế thi sẽ xử lý vi phạm tùy theo mức độ vi phạm.

3. Xử lý các vấn đề bất thường trong khi thi:

3.1. Trường hợp sinh viên không tham dự kì thi hoặc không hoàn thành được bài thi vì lý do khách quan, bất khả kháng như: trùng lịch thi, mất điện, hỏng thiết bị, ốm đau và các trường hợp bất khả kháng khác bố trí thi theo lịch kỳ thi phụ dự kiến thi tại phòng máy của trường (Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi kèm minh chứng chậm nhất sau khi kết thúc học phần thi 1 ngày, nếu muộn phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm)

Địa chỉ nộp đơn xin thi kỳ thi phụ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2RZWeZVQr7nJQseL6Z8hSKQqfNLEb436gwtIuJWNYkRyVww/viewform?usp=sf_link

3.2. Trường hợp sinh viên không làm đúng theo qui định tại mục 2 nhà trường sẽ không hỗ trợ sinh viên khi gặp lỗi kỹ thuật trong quá trình thi;

3.3. Trong quá trình thực hiện, sinh viên nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh ngay qua phòng Đào tạo (SĐT: 024.37547506 – máy lẻ: 315)

4. Để phục vụ công tác tổ chức thi, phòng Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các công việc sau:

4.1. Các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả sinh viên được biết và tham gia thi, phân công cán bộ coi thi;

4.2. Trung tâm HTTTKT&QL: kiểm tra phần mềm thi trực tuyến, trực máy chủ để theo dõi việc đảm bảo đường truyền mạng cho kỳ thi thử được diễn ra thuận lợi, tạo nhóm zalo hỗ trợ kỹ thuật sinh viên thi trực tuyến, trực tổ kỹ thuật hỗ trợ sinh viên thi trực tuyến;

4.3. Phòng Thanh tra và pháp chế: theo dõi và giám sát kỳ thi theo qui định, hướng dẫn và các văn bản liên quan.

4.4. Trung tâm ĐBCLGD: Cung cấp đề thi các học phần thi lên phần mềm thi trực tuyến và học phần thi theo hình thức vấn đáp, trực giải đáp thắc mắc các vấn đề về đề thi trong quá trình tổ chức thi;

4.5. Phòng Hành chính tổng hợp: chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi;

4.6. Công ty Nam Việt: Chuẩn bị phần mềm thi trực tuyến, hỗ trợ phòng Đào tạo trong quá trình tổ chức thi, trực tổ kỹ thuật hỗ trợ sinh viên thi trực tuyến
 
Download Thông báo tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN