Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2019-2020

Công văn số 1669/ĐHKT-ĐTĐH ngày 08/07/2020 về việc lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2019-2020


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2019-2020, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo)

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 504 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN