Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2016-2017

Công văn số 1402/ ĐHKT- ĐTĐH ngày 23/5/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế có công văn số 1346/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 17/5/2017 về lịch thi kỳ phụ học kỳ II năm học 2016-2017; trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh thời gian thi từ ngày 25/5/2017 sang ngày 29/5/2017 cụ thể theo danh sách kèm theo.

Kính đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

>> Xem và download công văn tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN