Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách SV hệ đào tạo chất lượng cao Khoa Kinh tế Quốc tế được cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2008-2009

Ban hành kèm theo Quyết định số 1844/QĐ-CTSV của Hiệu trưởng Trường ĐHKT ngày 2/12/2008.


Download văn bản tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN