Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng được nhận học bổng KKHT Học Kỳ I năm học 2007-2008

Ban hành kèm theo Quyết định số 1487/ĐHKT/QĐ-CTSV ngày 21 tháng 12 năm 2007TT
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
ĐHT
ĐRL
Loại HB
Tổng số tiền (đ)
1
Nguyễn Yến Ngọc
03.01.1987
QH-2004-E
9.13
94
Xuất sắc
1300000
2
Trần Thị Thu Hà
22.10.1986
QH-2004-E
8.77
92
Giỏi
1100000
3
Lê Thị Yến
29.01.1985
QH-2004-E
8.73
82
Giỏi
1100000
4
Trương Thu Hiền
13.10.1985
QH-2004-E
8.69
92
Giỏi
1100000
5
Nguyễn Tuấn Linh
17.12.1986
QH-2004-E
8.67
92
Giỏi
1100000
6
Trần Hải Yến
01.03.1987
QH-2004-E
8.56
92
Giỏi
1100000
7
Trịnh Kim Anh
05.12.1986
QH-2004-E
8.48
82
Giỏi
1100000
8
Vũ Thị Thu Hoài
12.07.1986
QH-2004-E
8.35
82
Giỏi
1100000
9
Phan Thị Phương Thuỷ
20.12.1986
QH-2004-E
8.31
92
Giỏi
1100000
10
Lê Minh Đức A
15.11.1986
QH-2004-E
8.19
92
Giỏi
1100000
11
Trịnh Thị Lan Hương
15.01.1985
QH-2004-E
8.19
82
Giỏi
1100000
12
Nguyễn Thị Quyên
01.12.1986
QH-2004-E
8.02
82
Giỏi
1100000
13
Lê Hồng Nga
01.08.1987
QH-2005-E
8.64
92
Giỏi
1100000
14
Hà Hương Giang
18.02.1987
QH-2005-E
8.32
92
Giỏi
1100000
15
Trần Mạnh Cường
13.12.1985
QH-2005-E
8.20
85
Giỏi
1100000
16
Minh Thị Thuý Bình
10.01.1988
QH-2005-E
8.13
82
Giỏi
1100000
17
Trương Thanh Quý
21.10.1988
QH-2006-E
8.89
82
Giỏi
1100000
18
Lê Thị Hồng Phượng
10.12.1985
QH-2006-E
8.48
82
Giỏi
1100000
19
Trần Thanh Trà
11.01.1988
QH-2006-E
8.41
80
Giỏi
1100000
20
Nguyễn Thuỳ Dung
05.09.1988
QH-2006-E
8.30
80
Giỏi
1100000
21
Nguyễn Thị Mai Trang
10.10.1988
QH-2006-E
8.15
88
Giỏi
1100000
22
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
23.11.1988
QH-2006-E
8.04
80
Giỏi
1100000
23
Nguyễn Thanh Tùng
18.02.1989
QH-2006-E
8.00
80
Giỏi
1100000
24
Nguyễn Thuý Hà
23.06.1987
QH-2005-E
8.18
70
Khá
900000
25
Trần Thị Thu Trang
14.01.1987
QH-2005-E
8.63
77
Khá
900000
26
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
23.10.1987
QH-2005-E
8.04
77
Khá
900000
27
Vũ Thị Trinh
29.11.1987
QH-2005-E
8.00
77
Khá
900000
28
Ứng Duy Đông
15.11.1987
QH-2005-E
7.98
85
Khá
900000
29
Trần Thị Thu Lan
09.09.1986
QH-2004-E
7.98
80
Khá
900000
30
Đỗ Đức Minh
09.10.1986
QH-2004-E
7.98
80
Khá
900000

Trường ĐHKT - ĐHQGHN