Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên Lớp QH-2004-E CLC được nhận học bổng KKHT học kỳ II năm học 2007-2008

Ban hành kèm theo Quyết định số 958/QĐ-CTSV ngày 30 tháng 6 năm 2007 của Trường Đại học kinh tế


>> Download văn bản tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN