Trang tin tức sự kiện
 
ĐHKT chi trả thu nhập theo phương án 3P: Khuyến khích CBVC bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao năng lực

PGS.TS Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ban hành Quy định tạm thời về Phương án chi trả thu nhập tăng thêm theo phương án 3P. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác tài chính của ĐHKT về phương án này.


- Xin chào Phó Giáo sư! Xin Phó Giáo sư cho biết mục đích của Trường ĐHKT trong việc áp dụng phương án chi trả thu nhập tăng thêm này?
PGS.TS Trần Anh Tài: Việc áp dụng phương án chi trả thu nhập tăng thêm theo phương án 3P (Position - Person - Performance, nghĩa là Vị trí - Năng lực - Hiệu quả) của Trường ĐHKT nhằm hướng tới tăng sự công bằng và khuyến khích cán bộ viên chức (CBVC) trong chi trả thu nhập. Chi trả thu nhập không chỉ tính đến yếu tố thâm niên nghề nghiệp, vị trí công việc mà còn gắn liền với năng lực và sự đóng góp của cá nhân cho nhà trường.
Ngoài ra, phương án chi trả thu nhập này cũng làm tăng tính tự chủ của các đơn vị trong trường. Thông qua các Bộ tiêu chí đi kèm với phương án chi trả thu nhập mới, nhà trường khuyến khích CBVC đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển cá nhân.
- Phương án này được Trường ĐHKT bắt đầu triển khai từ khi nào thưa ông? Và nhà trường đã thực hiện như thế nào để có được bộ văn bản như đã ban hành?
PGS.TS Trần Anh Tài: Việc xây dựng phương án chi trả thu nhập mới là đòi hỏi khách quan trong quá trình phát triển của nhà trường vì phương án chi trả thu nhập hiện tại đã tồn tại hơn 3 năm, có những điểm không còn phù hợp với thực tế.
Từ giữa năm 2010, cùng với Đề án Quản trị nguồn nhân lực, Trường ĐHKT đã thực hiện nhiều thống kê, phân tích, đánh giá về phương án chi trả thu nhập hiện tại, đồng thời, tham khảo nhiều phương án chi trả thu nhập của các đơn vị trong ngành cũng như ngoài ngành để xây dựng một phương án chi trả thu nhập phù hợp với nhà trường. 
Đến ngày 22/10/2011, Trường ĐHKT đã thành lập Ban chỉ đạo và Nhóm soạn thảo Phương án chi trả thu nhập điều chỉnh, là cơ sở pháp lý để xây dựng Phương án lương điều chỉnh và triển khai trên thực tế.
Sau nhiều cuộc họp triển khai và thống nhất (tại các cuộc họp giao ban, hội nghị cán bộ chủ chốt của nhà trường), nhóm soạn thảo đã xây dựng được phương án chi tiết và tổ chức thảo luận nhóm, xin ý kiến góp ý của các chuyên gia đầu ngành.
Đến 17/2/2012, Dự thảo chi tiết chính thức được gửi tới từng đơn vị trong trường, Ban Chấp hành Công đoàn và công bố trên mạng nội bộ của nhà trường để xin ý kiến rộng rãi của toàn thể CBVC. Đại diện Ban chỉ đạo, có tôi cùng nhóm soạn thảo, đã trực tiếp đến từng đơn vị để trao đổi, giải thích những điều CBVC chưa rõ về phương án chi trả thu nhập mới và ghi nhận các ý kiến đóng góp.
Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của toàn thể CBVC trong toàn trường, Ban chỉ đạo và Ban soạn thảo đã xem xét và tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện phương án. Phương án chi trả thu nhập mới sau khi hoàn thiện còn được trình bày và thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt.
Sau gần 1 năm làm việc nghiêm túc, lấy ý kiến rộng rãi của CBVC nhà trường, các chuyên gia, các tổ chức trong và ngoài trường, Dự thảo đã được hoàn chỉnh để trình xin ý kiến Đảng ủy vào tháng 7/2012. Ngày 31/7/2012, Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã ký Quyết định ban hành Quy định tạm thời về Phương án chi trả thu nhập điều chỉnh (theo phương án 3P) của Trường.

Tại phiên họp đánh giá cấp trường về thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giảng viên

- Xin ông cho biết, phương án 3P này có điểm gì mới so với phương án hiện vẫn đang được nhà trường áp dụng?
PGS.TS Trần Anh Tài: Điểm nổi bật của phương án chi trả thu nhập mới (mà cụ thể là chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC) là khắc phục được hạn chế của phương án chi trả thu nhập hiện tại - phụ thuộc quá lớn vào lương ngạch bậc và thâm niên công tác.
Trong phương án chi trả thu nhập mới, chúng tôi chú trọng đến yếu tố năng lực cá nhân và đóng góp thực tế của cá nhân cho nhà trường trong tương quan hợp lý với yếu tố thâm niên công tác. Vì vậy, phương án chi trả thu nhập mới đảm bảo tính công bằng và mang tính khuyến khích cao hơn phương án chi trả thu nhập hiện tại đang sử dụng. Đồng thời, Phương án chi trả thu nhập mới làm tăng tính tự chủ của đơn vị trong chi trả thu nhập cho cán bộ.
- Vậy đề án này được xây dựng trên cơ sở nào để vừa phù hợp với tiềm lực của nhà trường, vừa đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, viên chức nhà trường về thu nhập trong hoàn cảnh kinh tế biến động hiện nay, thưa ông?
PGS.TS Trần Anh Tài: Cần phải hiểu rõ mục đích của phương án chi trả thu nhập mới không phải nhằm tăng lương cho tất cả CBVC nhà trường mà đưa ra một cách thức chi trả thu nhập tăng thêm đảm bảo công bằng, hợp lý, hài hòa, có kế thừa những ưu điểm của phương án chi trả thu nhập hiện tại, qua đó khuyến khích cán bộ viên chức nhà trường yên tâm công tác, phấn đấu nâng cao năng lực cá nhân và mức độ đóng góp cho nhà trường.
Tất nhiên, mục đích cao nhất của nhà trường là phải phấn đấu mang lại quyền lợi cao nhất có thể cho CBVC. Vì vậy, việc đưa ra và thực thi một phương án chi trả thu nhập hợp lý nhất cũng là một trong các các giải pháp mà chúng tôi cho là không thể thiếu.
- Các kết quả cho tới thời điểm hiện tại đã đáp ứng được mục tiêu của trường? Ông có thể cho biết dự kiến của Trường ĐHKT đối với phương án này trong thời gian tới?
PGS.TS Trần Anh Tài: Nhìn chung, các kết quả cho tới hiện tại đã đáp ứng cơ bản mục tiêu của nhà trường, tuy chưa phải là hoàn hảo. Trong thời gian tới, sau một thời gian triển khai thực hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh những điều còn chưa rõ hoặc chưa hợp lý và tiếp tục triển khai giai đoạn II của Phương án liên thông với các quy định của Luật viên chức cũng như các văn bản hướng dẫn Luật viên chức về vị trí việc làm.
- Xin cảm ơn Phó Giáo sư!

Đỗ Chiêm (thực hiện)