Trang tin tức sự kiện
 
Kết quả xét tuyển đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao đợt 2 năm 2021

Kèm theo Thông báo số 2535/TB-ĐHKT ngày 19/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ đề án tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1495/TB-ĐHKT ngày 18/05/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2021;

Căn cứ các Quyết định số 2534/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2021 về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao đợt 2 năm 2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Kết quả xét tuyển:

STT

Phương thức tuyển sinh

Điểm

trúng tuyển

(thang điểm 100)

Số thí sinh đăng ký xét tuyển

Số thí sinh trúng tuyển

1

Phương thức xét tuyển 1

(thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu các giải quốc tế chính thức):

65

4

4

2

Phương thức xét tuyển 2

(thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên):

65

36

33

 

Tổng

40

37

2. Danh sách trúng tuyển: danh sách kèm theo.

Trân trọng thông báo./.
>> Xem thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN