Trang tin tức sự kiện
 
Khoa Kinh tế quốc tế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường mã số KT.09.04

Ngày 5/8/2010, tại Phòng 407 E4, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường ĐHKT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, mã số KT.09.04 “Cách tiếp cận của các nước đang phát triển về tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha” do ThS. Vũ Thanh Hương làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên, Phó Chủ nhiệm Khoa KTQT làm Chủ tịch.
Đề tài tập trung hướng vào trả lời các câu hỏi nghiên cứu: Những vấn đề tự do hóa thương mại dịch vụ (TMDV) nào đang được đàm phán và cam kết trong khuôn khổ vòng Doha? Những khó khăn nảy sinh trong quá trình đàm phán tự do hóa về TMDV trong vòng Doha là gì? Các nước đang phát triển có cách tiếp cận như thế nào đối với việc cam kết và đàm phán TMDV trong vòng Doha? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quan điểm đàm phán và cam kết TMDV của các nước đang phát triển trong vòng Doha? Hàm ý cho Việt Nam trong quá trình đàm phán và cam kết TMDV trong vòng Doha là gì?


ThS. Vũ Thanh Hương (bìa phải) trình bày đề tài

Các thành viên Hội đồng đánh giá và nghiệm thu đề tài đã nhận xét, thảo luận về kết cấu, nội dung, cách thức thể hiện của đề tài. Hầu hết các ý kiến nhận xét đây là 01 đề tài cấp Trường được nghiên cứu tương đối sâu, mang tính cấp thiết, sản phẩm kèm theo của đề tài (1 bài báo*) là những minh chứng cho kết quả thực hiện công trình của chủ trì. PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu, đã nhất trí với nhận xét của các thành viên trong Hội đồng và nhận định: “Đây là một đề tài có hàm lượng khoa học tương đối cao, giải quyết tốt vấn đề đặt ra, trình bày logic, mạch lạc,  có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo tốt cho các môn học Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế trong chương trình cử nhân Kinh tế đối ngoại”. 
Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài đạt loại Tốt.
(*) Bài báo thuộc phạm vi của đề tài KT.09.04 - do ThS. Vũ Thanh Hương thực hiện: Tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha và các nước đang phát triển – Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.


Bảo Ngọc