Trang Công tác sinh viên
 
Chương trình học bổng ADF - Hàn Quốc năm học 2021-2022 (cho sinh viên QH-2021-E)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3307/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về chương trình học bổng ADF - Hàn Quốc năm học 2021-2022 (dành cho sinh viên QH-2021-E)


Thực hiện nội dung công văn số 3004/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (Asia Development Foundation, gọi là học bổng ADF) năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021 (QH.2021).

- Có tham gia hoạt động xã hội và có kế hoạch học tập rõ ràng.

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Sinh viên được nhận học bổng có trách nhiệm nộp báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội đã tham gia (theo hướng dẫn) vào cuối năm học.

- Hàng năm, những sinh viên này sẽ tiếp tục được nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp nếu đạt kết quả học tập từ 3.2 trở lên.

2. Trị giá học bổng: 1.000 đô la Mỹ/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng Trường ĐH Kinh tế: 04 sinh viên

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Đơn đăng ký học bổng, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (Application Form);

- Học bạ Trung học Phổ thông dịch sang tiếng Anh, có công chứng;

- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021;

- Bản photo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

- Các chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động xã hội, hoàn cảnh gia đình… (nếu có);

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đề nghị các Khoa/Viện QTKD chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng.

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. Hồ sơ bản cứng sẽ nộp khi có thông báo.

Đề nghị các Khoa/Viện QTKD thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; mỗi Khoa/Viện lập danh sách 01 sinh viên (theo mẫu) gửi kèm công văn tới Phòng CT&CTSV cho cán bộ Nguyễn Thị Lương, đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên (bản mềm) dạng pdf tới địa chỉ email: luongnt@vnu.edu.vn trước ngày 27/10/2021. Danh sách sinh viên được xét chọn đề cử sẽ do Hội đồng quyết định.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về Phòng CT&CTSV thì mặc nhiên được xem như Khoa/Viện đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./

Download công văn tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN