Đào tạo ngắn hạn
 
Chương trình đạo tạo kỹ năng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt Nam

Chương trình do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UEB) phối hợp cùng Đại học Sydney (Úc) dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID).


 Mục đích:

- Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho các phụ nữ muốn khởi nghiệp kinh doanh

- Cung cấp kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như kinh doanh hộ gia đình

- Mở rộng cơ hội có được việc làm và thu nhập tốt cho phụ nữ, giúp phụ nữ làm kinh tế.

Đối tượng, hình thức, thời gian đào tạo và học phí:

- Đối tượng: cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ và nữ doanh nhân Hội Doanh nghiệp Hà Nội

- Số lượng học viên: 100 người

- Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung 10 buổi / 5 ngày, 25 học viên /lớp (Chương trình đào tạo cho HBA được thiết kế theo yêu cầu của đối tác)

- Thời gian dự kiến: Khai giảng vào tháng 3/2012 (lớp thứ nhất), tháng 4/2012 (lớp thứ hai), tháng 9/2012 (lớp thứ ba), tháng 10/2012 (lớp thứ tư).

- Học phí: Miễn phí.

Giảng viên và phương pháp giảng dạy:

- Đội ngũ giảng viên của chương trình là các giảng viên của Trường ĐHKT-ĐHQGHN đã có kinh nghiệm đào tạo thực tiễn, đã được đào tạo tại Đại học Sydney (Úc)

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, tập trung vào việc phân tích, thảo luận các bài tập tình huống cụ thể/thực tế gắn với công việc kinh doanh

Các vấn đề doanh nhân nữ quan tâm:

 
Doanh nghiệp vi mô/ kinh doanh hộ gia đình
Doanh nghiệp nhỏ

Các câu hỏi khi khởi nghiệp

 

Tôi cần làm gì trước khi bắt đầu khởi nghiệp?

 

Tôi đã sẵn sàng bắt đầu kinh doanh chưa?

 

Tôi tìm lời khuyên và sự hỗ trợ ở đâu?

 
Lập kế hoạch kinh doanh
 

Tôi có thể tìm thông tin ở đâu?

Tôi có thể tìm thông tin ở đâu?

Tôi có những cơ hội kinh doanh nào?

Các cơ hội kinh doanh có thay đổi không?

Những hồ sơ nào tôi nên lưu giữ?

Những hồ sơ nào tôi nên lưu giữ?

Ai là khách hàng của tôi?

Những công cụ lập kế hoạch nào có thể giúp tôi?

Tôi nên định giá thế nào?
Những vấn đề về thuế

Tôi cần quản lý chi phí kinh doanh như thế nào ?

Làm ăn với các công ty lớn như thế nào?

Xây dựng mạng lưới kinh doanh như thế nào?

Xây dựng mạng lưới kinh doanh như thế nào?

Phát triển kinh doanh
 

Làm thế nào để ổn định được việc kinh doanh của tôi?

Phân tích hoạt động kinh doanh

 

Cải tiến các quá trình nội bộ

Lập ngân sách kinh doanh

Những cơ hội để phát triển kinh doanh

Những cơ hội để phát triển kinh doanh

Giải quyết các vấn đề về thuê mướn nhân công

Từ hộ gia đình trở thành một doanh nghiệp nhỏ

Kết thúc hoạt động kinh doanh

Giải quyết các vấn đề về thuê mướn nhân công

Lập kế hoạch thoái vốn

Chuẩn hóa hoạt động kinh doanh

Bán doanh nghiệp của bạn
 

Kết thúc hoạt động kinh doanh

 
Những vấn đề về thuế
 
Khung chương trình đào tạo:
 TT
Nội dung
Thời gian
1

Học phần 1: Ý tưởng kinh doanh

1 ngày
1.1

Nghiên cứu và tìm kiếm, phát hiện cơ hội kinh doanh

 
1.2

Xác định ý tưởng kinh doanh dựa trên ngách thị trường

 
1.3

Đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh

 
1.4

Tầm nhìn và mô hình kinh doanh

 
2

Học phần 2: Kế hoạch kinh doanh

1 ngày
2.1

Môi trường và ngành kinh doanh

 
2.2
Lập kế hoạch kinh doanh
 
2.3

Lựa chọn loại hình pháp lý của doanh nghiệp

 
3

Học phần 3: Quản lý và điều hành kinh doanh

1 ngày
3.1

Quản lý bản thân và nhóm kinh doanh/làm việc

 
3.2
Quản lý mô hình kinh doanh
 
3.3
Hợp tác kinh doanh
 
4

Học phần 4: Marketing và quản lý bán hàng

1 ngày
4.1

Tìm hiểu thị trường và khách hàng

 
4.2
Trò chơi Marketing hỗn hợp
 
4.3

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

 
4.4
Lập kế hoạch marketing
 
5

Học phần 5: Tài chính và quản lý sổ kế toán

1 ngày
5.1
Quản lý tiền
 
5.2

Tính giá thành và định giá bán

 
5.3

Dự tính vốn đầu tư và lập kế hoạch vay, trả nợ vay ngân hàng

 
5.4

Theo dõi và quản lý sổ kế toán

 
 

Tham quan cơ sở kinh doanh của một nữ doanh nhân thành công (1/2ngày – không bắt buộc)

 
 
 
 
 
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN