Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa học Kinh tế trong Chính sách đối ngoại với Bộ Ngoại giao

TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm VEPR giảng tại khóa học.
Từ ngày 6 đến 10/9/2010, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức thành công khóa học "Kinh tế trong Chính sách Đối ngoại" tại Hòa Bình.


Khóa học nằm trong khuôn khổ dự án "Tăng cường Năng lực Ngoại giao và Đối thoại Chính sách" do UNDP tài trợ. Mục tiêu của khóa học tại Việt Nam sẽ giúp trang bị cho các học viên những kiến thức nền tảng trong kinh tế học bằng tiếng Anh thuộc các lĩnh vực Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Tài chính Quốc tế, Thương mại Quốc tế… Tiếp sau đó, các học viên sẽ tham dự khóa học thứ hai tại Anh, do các giảng viên của Trường London School of Business giảng dạy về các kiến thức thực tiễn trong kinh tế phục vụ cho hoạt động đối ngoại.

Khóa học có sự tham gia của 25 học viên đến từ các bộ ngành khác nhau như: Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Văn phòng Quốc hội…

Các giảng viên của VEPR tham gia khóa học bao gồm: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng - giảng dạy phần Kinh tế học Vi mô và Vĩ mô, TS. Nguyễn Đức Thành - Kinh tế Vĩ mô trong nền kinh tế mở và Tài chính Quốc tế, TS. Từ Thúy Anh - Các Lý thuyết và Chính sách Thương mại Quốc tế.

Cùng với giờ lên lớp về l‎ý‎ thuyết còn có bốn buổi hội thảo chuyên đề với sự tham dự của khách mời là các chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Việt Nam: bà Victoria Kwakwa - giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Claudio Dordi - trưởng nhóm chuyên gia Dự án Hỗ trợ thương mại Đa biên (EU - Vietnam MUTRAP III), ông Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương Mại và ông Võ Trí Thành - phó giám đốc Viện Nghiên cứu và Quản lý‎ kinh tế Trung ương. Các vị khách mời đã mang đến những kiến thức rất thời sự và hữu ích về thách thức đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, một số gợi ‎ý giúp Việt Nam ứng phó với các vụ kiện bán phá giá hay kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam.


VEPR