Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa học Quản trị chi phí và đánh giá hiệu quả chiến lược

Khóa học cung cấp những kiến thức, kỹ năng và quan điểm tiên tiến trong quản lý qua đó có thể vận dụng vào hoạt động cải tiến, đổi mới công tác quản trị tại các doanh nghiệp.


Chi tiết về khóa học:
Giảng viên
: TS. Vũ Đình Hiển

- Giảng viên bộ môn Tài chính - Kế toán, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học KTQD

- Cán bộ tư vấn cao cấp với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp

Phương pháp giảng dạy:

- Lý thuyết kết hợp Thảo luận, phân tích bài tập tình huống, học viên được giới thiệu các vấn đề về lý thuyết, sau đó vận dụng trong phân tích các tình huống và trình bày quan điểm.

Sau khi tham dự khóa học, học viên có thể:
- Hiểu rõ hơn về phương pháp quản trị "Bảng điểm cân bằng" và ứng dụng trong hoạt động đánh giá hiệu quả theo định hướng chiến lược

- Tiếp cận được với các xu thế phát triển mới của hệ thống kế toán quản trị dưới góc độ là công cụ lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá hiệu quả

- Nhận thức được sự khác biệt giữa các hệ thống xác định chi phí truyền thống và xác định chi phí trên cơ sở hoạt động

- Xác định được vai trò của hoạt động lập kế hoạch ngân sách của tổ chức trong mối quan hệ với hoạt động kiểm soát và đánh giá hiệu quả

Thời gian học:

 9:00-12:00 và 14:00-17:00  thứ 7 ngày 11/09/2010

 9:00-12:00 chủ nhật ngày 12/09/2010

 Để có thông tin chi tiết, click vào đây. Hoặc vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

P509 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04 3 754 9723  - Website: www.ueb.edu.vn, www.cite.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN