Thông tin cho cán bộ
 
Phiên họp giao ban công tác tháng 11/2013

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành phiên họp giao ban công tác tháng 11 năm 2013. Phiên họp diễn ra từ lúc 13h30' đến 16h00' ngày 05/11/2013, dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng. Tham dự phiên họp có Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị phòng, ban, bộ phận và trung tâm.


Phiên họp tập trung vào các nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 10/2013; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2013.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 10 năm 2013 và các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các đơn vị, Hiệu trưởng đã kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2013

Hiệu trưởng đánh giá, trong tháng 10 năm 2013 các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiều công việc đảm bảo cho các hoạt động của Trường từ các mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển,... đến các hoạt động của công đoàn và đoàn thanh niên, một số việc trọng tâm đã hoàn thành như: Hoàn thành chấm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 và chuẩn bị nhập học cho học viên; Tuyển sinh sinh viên chương trình chất lượng cao và bằng kép đợt 2; Xây dựng quy hoạch ngành và chuyên ngành đào tạo; Tổ chức thành công các hội thảo quốc tế: Hội thảo về AEC, hội thảo Women’s Empowerment và hội thảo Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam; Hoàn thành đánh giá P3 cho 06 tháng đầu năm 2013; Hoàn thành thẩm định hệ thống văn bản quản lý và điều hành trong toàn trường...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ như: Hoàn thiện kế hoạch đào tạo tiến sỹ theo Kết luận tại buổi gặp mặt nghiên cứu sinh ngày 17/8/2013; Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đặc biệt đối với những chương trình đào tạo thí điểm như Quản lý kinh tế, Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp; Khảo sát phản hồi của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp.

Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung xử lý dứt điểm và hoàn thành các công việc này trong tháng 11 năm 2013.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2013

Ngoài các nhiệm vụ đã được chi tiết hóa trong kế hoạch công việc tháng 11 năm 2013, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cụ thể như sau:

2.1. PHT Nguyễn Ngọc Thanh chỉ đạo:
- Phòng Đào tạo:

(1) Tổ chức nhập học cho học viên sau đại học đợt 2, hoàn thành trong tuần thứ 4 tháng 11/2013;

(2) Báo cáo ĐHQGHN về hướng thực hiện Công văn số 7442/BGDĐT-GDĐH ngày 11/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành trước ngày 15/11/2013;

(3) Xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện các chương trình thí điểm, hoàn thành trước ngày 30/11/2013;

(4) Tổ chức tuyển sinh bằng kép - đợt 3, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(5) Hoàn thành báo cáo tổng kết tình hình tuyển sinh đại học chính quy năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh năm 2014 trước ngày 08/11/2013 và chuẩn bị báo cáo cho Thanh tra ĐHQGHN trong lĩnh vực đào tạo, hoàn thành trước ngày 30/11/2013;

(6) Tổ chức cuộc đối thoại sinh viên với Ban Giám hiệu, hoàn thành trước ngày 30/11/2013.

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục:

(1) Hoàn thành kế hoạch thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh hệ đạt trình độ quốc tế theo tiêu chuẩn AUN_QA và tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế quốc tế hệ chất lượng cao trước ngày 15/11/2013;

(2) Hoàn thành dứt điểm báo cáo khảo sát phản hồi của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp trong tuần thứ 4 tháng 11/2013.

2.2. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:
- Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển:

(1) Rà soát lại các hệ đề tài đang thực hiện trong năm 2013 và tổ chức nghiệm thu đúng thời hạn quy định, hoàn thành trong tháng 11/2013;

(2) Tiếp tục làm đầu mối triển khai đến các khoa, bộ môn để hoàn thành danh mục chủ đề nghiên cứu, danh mục các tạp chí quốc tế có uy tín làm cơ sở tham khảo cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tham gia và công bố các nghiên cứu khoa học, hoàn thành trong Quý IV/2013;

(3) Hoàn thiện báo cáo chi tiết về hoạt động đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đặt ra, hoạt động hợp tác với các đối tác trong và nước ngoài trước ngày 30/11/2013;

(4) Rà soát hiệu quả hoạt động của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, hoàn thành trong Quý IV/2013;

(5) Xây dựng kế hoạch khai thác các hoạt động với đối tác đã ký thỏa thuận hợp tác, hoàn thành trước ngày 30/11/2013;

(6) Chuẩn bị tổng kết các hoạt động của mảng năm 2013, hoàn thành trong tháng 12/2013.
- Bộ phận Truyền thông:

(1) Phối hợp với ĐHQGHN xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông 02 tháng cuối năm 2013 nhân dịp Kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, hoàn thành trước ngày 10/12/2013;

(2) Đẩy mạnh công tác truyền thông theo chiều sâu từng lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:
- Phòng Kế hoạch - Tài chính:
(1) Tổ chức đón tiếp đoàn kiểm toán Nhà nước vào làm việc tại Trường;
(2) Ban hành kế hoạch chi tiết công việc Quý IV trong tuần thứ hai tháng 11/2013;

(3) Chuẩn bị tổng kết tài chính năm 2013 và xây dựng dự toán kế hoạch ngân sách năm 2014, hoàn thành trong tháng 12/2013.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện (Nhập học cho học viên cao học đợt 2 năm 2013, Lễ kỷ niệm ngày 20/11, cuộc đối thoại sinh viên với Ban Giám hiệu,…) hoàn thành trong tháng 11/2013;

(2) Triển khai công tác thanh lý tài sản năm 2013 trong tháng 11/2013 và chuẩn bị cho kiểm kê tài sản năm 2013 trong tháng 12/2013.

2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ngày 15/11/2013;

(2) Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ viên chức trong toàn Trường, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(3) Triển khai công tác nâng bậc lương năm 2013 tại các đơn vị, hoàn thành trong tháng 11/2013;

(4) Chuẩn bị triển khai kế hoạch đánh giá cán bộ năm 2013;

(5) Triển khai thực hiện các đề án nhân sự như đề án GS, PGS; Đề án tái cấu trúc tổ bộ môn...

2.5. Ban Thanh tra:
(1) Xây dựng kế hoạch và kiểm tra hồ sơ sinh viên nhập học;

(2) Làm đầu mối phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức - Nhân sự kiểm tra định kỳ và đột xuất kỷ cương, giờ giấc làm việc trong toàn Trường.

2.6. Nhiệm vụ khác:

- Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 11 năm 2013.

2.7. Tổ chức thực hiện:

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, Hiệu trưởng yêu cầu các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết và báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ trong báo cáo giao ban giữa kỳ và trước giao ban tháng 12 năm 2013.

Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Ban Thanh tra theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận giao ban.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN