Thông tin cho cán bộ
 
Hướng dẫn nhập học cho sinh viên chính quy Bằng kép trúng tuyển khoá QH-2013-E

Các sinh viên chính quy bằng kép trúng tuyển khoá QH-2013-E nhập học ngày 21/8 tới đây cần chú ý những điểm sau:


Thời gian, địa điểm nhập học:
-  Thời gian: Ngày 21/08/2013 (Trong giờ hành chính).

-  Địa điểm: Nhà E4 - Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN.

TT

Phòng nộp hồ sơ

Ngành trúng tuyển

1

 Phòng họp 406 - Nhà E4

 Tài chính - Ngân hàng

2

 Phòng họp 406 - Nhà E4

 Kinh tế quốc tế

3

 Phòng 306 - Nhà E4

 Kinh tế phát triển

4

 Phòng 100 - Nhà E1

 Kinh tế

 

Hướng dẫn nhập học:

Bước 1:

     -  Trình giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (bản chính) đối chiếu với danh sách trúng tuyển.

     -  Nhận giấy thu nhận sinh viên.
Bước 2
: Nộp hồ sơ gồm bản thông tin sinh viên (có xác nhận của Trường đại học đang học)

Bước 3
: Nộp các khoản tiền theo quy định tại Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phòng 405 nhà E4.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN