Thông tin cho cán bộ
 
Đăng ký khám sức khỏe định kỳ cho CBNV năm 2012

Thực hiện Quyết định số 2724/QĐ- ĐHKT, ngày 26/11/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT về việc tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ viên chức năm 2012, Phòng Tổ chức Nhân sự thông báo kế hoạch khám sức khỏe tập trung cho cán bộ, viên chức nhà trường, cụ thể như sau:


1. Nội dung, thời gian, địa điểm khám sức khỏe
1.1. Thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệp

Thời gian: Từ ngày 04/12/2012 đến ngày 05/12/2012 (từ 8h00 đến 9h30)

Địa điểm:Tại phòng 406, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chú ý:

- Để kết quả xét nghiệm được chính xác, CBNV khi đến lấy mẫu xét nghiệm đề nghị không ăn sáng, không uống caffe, bia, rượu, nước hoa quả…

- Đề nghị CBNV giữ trật tự và vào lấy mẫu lần lượt để việc lấy mẫu xét nghiệm được chính xác và thuận lợi.

- Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, nếu CBNV có nguyện vọng làm thêm các xét nghiệm khác có thể đăng ký với CBNV phòng khám tại nơi lấy mẫu xét nghiệm.

- Đối với những CBNV không bố trí được thời gian để lấy mẫu xét nghiệm ở trường, có thể lấy mẫu xét nghiệm tại phòng khám trong ngày đi khám sức khỏe.

1.2. Thời gian, địa điểm khám sức khỏe

Thời gian: Từ ngày 6/12/2012 đến ngày 20/12/2012 (Sáng từ 7h30 đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h00).

Địa điểm: Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đối với CBNV chưa khám sức khỏe theo thời gian trên, đề nghị đến khám sức khỏe tại phòng khám Medelab trước ngày 23/12/2012.

1.3. Thời gian, trả kết quả khám sức khỏe.
- Thời gian dự kiến trả kết quả: cuối tháng 12/2012

- Phòng Tổ chức Nhân sự sẽ trả kết quả khám sức khỏe được niêm phong tới các đơn vị.

2. Tài chính và danh mục khám bệnh:

- Danh mục khám sức khỏe và kinh phí chi tiết được gửi kèm theo Công văn này, các cá nhân lựa chọn mục khám phù hợp, nếu kinh phí vượt quá số tiền quy định CBNV thanh toán phần chênh lệch ngay sau khi Nhà trường trả kết quả cho cán bộ.

- Đối với CBNV đã đăng ký khám bệnh mà không tham gia khám thì CBNV phải chịu trách nhiệm về kinh phí (do ký hợp đồng trọn gói với đối tác).

3. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai nội dung trên tới cán bộ trong đơn vị mình tham gia đăng ký khám sức khỏe; đồng thời bố trí, sắp xếp thời gian tạo điều kiện cho cán bộ của đơn vị mình đi khám sức khỏe đầy đủ, đúng thời gian quy định. Danh sách cán bộ đăng ký tham gia khám sức khỏe, Bản đăng ký danh mục khám sức khỏe của từng cá nhân (bản cứng + bản mềm), gửi về Phòng Tổ chức Nhân sự (qua Bùi Hồng Phượng, chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự, email: phuongbh@vnu.edu.vn, sđt: 0915188138) trước ngày 01/12/2012.

(Mẫu Danh sách cán bộ đăng ký khám sức khỏe và bản danh mục đăng ký khám sức khỏe được gửi kèm theo Công văn này)

- Trường hợp các cá nhân tự đi khám: cần hoàn thiện hóa đơn chứng từ (hóa đơn đỏ, biên lai thu viện phí theo quy định của Bộ Tài chính) thanh toán trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 25/12/2012, định mức thanh toán không vượt quá định mức quy định của Nhà trường.

- Đối với cán bộ không tham gia đợt khám sức khỏe do Nhà trường tổ chức và không có chứng từ, hóa đơn tự đi khám sức khỏe tính đến hết ngày 25/12/2012 sẽ không được hưởng chế độ trên trừ những trường hợp có Quyết định cử đi công tác trong thời gian khám sức khỏe nêu trên./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN