Thông tin cho cán bộ
 
Khóa tập huấn nghiệp vụ xây dựng thông tin cho website

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013, đồng thời nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống website Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ xây dựng thông tin cho website của trường. Chi tiết như sau:


I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian:       Ngày 27/9/2012 (Cả ngày, thứ Năm).

Địa điểm:        Phòng 801 Nhà E4 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Đối tượng tham gia:

Cán bộ Bộ phận Truyền thông.
Cán bộ phụ trách website các đơn vị trực thuộc Trường ĐHKT.

Sinh viên thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các câu lạc bộ sinh viên.

Các cán bộ, giảng viên, sinh viên là cộng tác viên của website Trường ĐHKT.

Các cán bộ, giảng viên, sinh viên khác quan tâm đến công tác báo chí, truyền thông.

III. Nội dung tập huấn:

1. Yêu cầu về thông tin cho website Trường ĐHKT

2. Quy trình và yêu cầu trong phối hợp thông tin, tuyên truyền trên website Trường ĐHKT, website các đơn vị.

3. Kỹ năng viết tin/bài phản ánh; một số yêu cầu đối với tin/bài và ảnh cho website Trường ĐHKT.

4. Kỹ năng viết bài chân dung, bài phỏng vấn.

5. Kỹ năng cơ bản về chụp ảnh và xử lý hình ảnh cho website.

6. Thực hành viết tin, chụp ảnh.

7.  Thảo luận, trao đổi về các vấn đề trên.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến nội dung trên tới cán bộ trong đơn vị mình và cử cán bộ tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Đề nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thông báo tới các chi đoàn, các câu lạc bộ sinh viên để sinh viên biết và đăng ký tham dự.

Danh sách đăng ký tham dự khóa tập huấn (theo mẫu đính kèm) gửi về Bộ phận Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (chị Phạm Thúy Diệp, email: dieppt@vnu.edu.vn; news_ueb@vnu.edu.vn; phòng 702 - E4) trước 11h00 ngày 25/9/2012.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN