Thông tin cho cán bộ
 
Cuộc thi Chiến lược Kinh doanh dành cho sinh viên

Phòng NCKH&HTPT trân trọng thông báo về Cuộc thi Chiến lược Kinh doanh dành cho sinh viên các trường đại học Đông Nam Á, Đông Á và Đài Loan từ 27/09/2010 đến 1/10/2010.


Cuộc thi do Diễn đàn Quản trị các Trường Đại học Đông Nam Á, Đông Á và Đài Loan (SATU) tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu, trao đổi học thuật cho sinh viên và nâng cao hợp tác quốc tế trong khu vực.

Hồ sơ cần nộp:

  • Đơn đăng ký tham dự (tải trực tiếp trên website của Cuộc thi)
  • Thư giới thiệu về bản thân
  • Bài tiểu luận viết bằng tiếng Anh, khoảng 5 trang về chủ đề “ Improvements of Social, Economic, and Environmental Metabolisms in Asia”.

Ban tổ chức Cuộc thi hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, ở cho sinh viên trong thời gian diễn ra chương trình.

Các thông tin chi tiết về Cuộc thi có thể tham khảo tại trang web: http://proj.ncku.edu.tw/satu.

Hồ sơ đăng ký (bản mềm) xin gửi về Phòng NCKH&HTPT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN  trước ngày 27/05/2010 qua email: minhntb@vnu.edu.vn.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN