Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2018-2019

Trường ĐHKT - ĐHQGHN thông báo chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2018-2019 (đăng ký trực tuyến).


Thực hiện nội dung công văn số 2906/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 06/09/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2018-2019, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên đăng ký trực tuyến như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

  • Là sinh viên đại học hệ chính quy (trừ sinh viên Khóa QH-2018);
  • Năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả 
  • rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
  • Ưu tiên sinh viên tham hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, tham gia nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

 

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 500 USD /sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn Trường: 02 sinh viên

4. Hồ sơ học bổng:

  • Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
  • Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ, có độ dài không quá 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);
  • Bài viết tìm hiểu về học bổng Pony Chung, Hàn Quốc và Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (có độ dài không quá 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);
  • Bản photo các chứng nhận: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, chứng chỉ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).

 

5. Đăng ký hồ sơ trực tuyến:

Hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://123.25.15.12:8888/hocbong

Thời gian đăng ký: Trước 17 giờ, ngày 18/9/2018

Đây là hình thức đăng ký mới, đề nghị các Khoa/Viện thông báo trưc tiếp cho sinh viên biết và đăng ký đúng hạn.

 

Địa chỉ hỗ trợ thông tin: Điện thoại 024.37547670 (số máy lẻ 416); 

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN