Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng và phương pháp giảng dạy

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, Trường Đại học Kinh tế triển khai Chương trình “Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng và phương pháp giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế”.


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Viện đào tạo

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, Trường Đại học Kinh tế triển khai Chương trình “Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng và phương pháp giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế”.

Trường Đại học Kinh tế thông báo triệu tập cán bộ tham dự Chương trình nói trên để giảng viên cùng chia sẻ và tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, phát huy vai trò của giảng viên cũng như tính chủ động của người học, tạo dựng môi trường gắn kết giữa các giảng viên trong Nhà trường. Để tạo điều kiện cho giảng viên có thể bố trí thời gian tham dự, Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức 02 đợt; mỗi đợt tối đa 40 người (đối với những người không tham dự được đợt 1 thì bắt buộc tham dự đợt 2). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Đối tượng bắt buộc tham dự: Giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và là nam dưới 55 tuổi, nữ dưới 50 tuổi (Có danh sách kèm theo).

- Đối tượng tham dự nhưng không bắt buộc: Giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; giảng viên nam 55 tuổi và nữ 50 tuổi trở lên; cán bộ hành chính dự định chuyển sang ngạch giảng viên.

2. Số lượng: Khoa, Viện đào tạo cử 50% số giảng viên ở danh sách kèm theo tham dự mỗi đợt.

- Đợt 1: Từ ngày 9-10/7/2018

- Đợt 2: Từ ngày 30-31/7/2018

3. Địa điểm tổ chức: Phòng 801 - E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQHGN.

4. Nội dung chương trình, giảng viên:

Thời gian

Nội dung

I. Ngày 9/7/2018

Buổi sáng

8h30-8h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h35-10h00

Chuyên đề 1: Văn hóa tổ chức, định hướng chiến lược và kế hoạch nhiệm vụ Trường Đại học Kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

10h00-10h15

Nghỉ giữa giờ (teabreak)

10h15-11h45

Chuyên đề 2: Cách thức xây dựng bài giảng và hướng dẫn hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Buổi chiều

14h00-15h30

Chuyên đề 3: Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

15h30-15h45

Nghỉ giữa giờ (teabreak)

15h45-17h00

Chuyên đề 4: Xây dựng môi trường học tập ảo

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

II. Ngày 10/7/2018

Buổi sáng

8h30-10h30

Chuyên đề 5: Giảng dạy gắn với mô phỏng trò chơi và đóng vai

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú - Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng và TS. Hồ Chí Dũng - Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

10h00-10h15

Nghỉ giữa giờ (teabreak)

10h15-12h00

Chuyên đề 6: Xây dựng và triển khai bài tập tình huống

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú - Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng

Buổi chiều

14h30-16h30

Chuyên đề 7: Tâm thế giảng viên. Phương pháp học tập dựa theo giải quyết vấn đề

PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh - Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh và TS. Hồ Chí Dũng - Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

16h30-16h50

Làm bài kiểm tra

16h50-17h00

Tổng kết Chương trình

Đây là chương trình đào tạo bắt buộc của Nhà trường. Kết thúc chương trình, Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá. Kết quả kiểm tra, đánh giá này sẽ là một trong những căn cứ để chuẩn hóa giảng viên theo khung năng lực; là điều kiện để xem xét chuyển ngạch (nếu có), ký tiếp hợp đồng, quy hoạch, bổ nhiệm trong thời gian tới. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo tới các cán bộ trong danh sách kèm theo tham dự Chương trình đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Danh sách cán bộ tham dự Chương trình (theo mẫu kèm Công văn này) đề nghị gửi về Phòng Tổ chức Nhân sự trước 12h00 ngày 29/6/2018.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN