Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2018

Công văn số 252/TB-ĐHKT ngày 26/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ công văn số 573/TB-VPCP ngày 14/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ công văn số 4912/ĐHQGHN-VP ngày 20/12/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết

- Đối với cán bộ, viên chức, người lao động: nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của Nhà nước, thời gian nghỉ Tết: 07 ngày (bảy ngày) liên tục kể từ thứ Tư (ngày 14/02/2018) đến hết thứ Ba (ngày 20/02/2018) (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Đối với cán bộ giảng dạy và sinh viên, học viên, NCS: nghỉ Tết Nguyên đán theo kế hoạch năm học.

2. Tổ chức nghỉ Tết

Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và TTATXH trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2018, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:

- Thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán tới toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động của đơn vị. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện trước khi nghỉ.

- Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 tới các giảng viên, sinh viên, học viên, NCS và xây dựng kế hoạch dạy bù cho các lớp có lịch học trùng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán.

- Phòng Hành chính Tổng hợp:

+ Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước các giảng đường.

+ Thực hiện niêm phong toàn bộ các phòng làm việc và các giảng đường.

+ Phân công cán bộ trực lái xe, trực bảo vệ, điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH trong toàn Trường.

+ Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA83 và Công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với khu dân cư tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sinh viên, học viên, NCS và gia đình cán bộ, viên chức, người lao động,… thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tránh tình trạng sinh viên, học viên, NCS bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm đạo đức, pháp luật.

- Phòng Thanh tra và Pháp chế phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra kế hoạch lên lớp ngay ngày đầu tiên sau dịp nghỉ Tết.

- Trung tâm Hệ thống thông tin Kinh tế và Quản lý cử cán bộ trực kỹ thuật đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Trường được thông suốt trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018.

3. Kế hoạch trực Tết

- Trực lãnh đạo: Thường xuyên có 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu và 01 đồng chí lãnh đạo phòng chức năng trực xử lý các công việc liên quan đến Nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.

- Trực bảo vệ:

+ Tổ bảo vệ đảm bảo trực bảo vệ, điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH đảm bảo có mặt 24/24h.

+ Tổ bảo vệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA83 và Công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Trực lái xe: Trực xe đưa đón Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị và các đối tác của Trường.

- Trực kỹ thuật công nghệ thông tin: Trực kỹ thuật đảm bảo toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường được thông suốt.

Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, Thủ trưởng các đơn vị liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu hoặc liên hệ với Phòng Hành chính Tổng hợp để phản ánh tình hình và xử lý công việc nhằm đảm bảo tốt về mọi mặt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018.

Trân trọng thông báo./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN