Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Quang Nam

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Quang Nam, sinh ngày 14/10/1982, tại Hải Dương.


Đề tài: Chính sách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế của chính phủ Hàn Quốc – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Mã số:  62 31 01 06

Thời gian: 16h00 ngày 18/06/2016 (thứ 7)

 Địa điểm: Phòng 601 nhà E4 144 Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội

 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN