Thông tin cho cán bộ
 
Về việc nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015

Ngày 15/10/2015, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015 trên bảng tin và website của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội


Căn cứ Quy chế tuyển sinh sau đại học, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN sẽ nhận đơn phúc tra của các thí sinh với thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 15/10/2015 đến 17 giờ ngày 30/10/2015.
+ Buổi sáng: Từ 8h30' đến 11h30'
+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'.

- Địa điểm nhận đơn: Phòng 504 nhà E4 trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thủ tục phúc tra gồm:

+ Đơn xin phúc tra (theo mẫu của nhà trường).

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ.

+ Lệ phí phúc tra: 50.000 đồng/môn

Mọi thắc mắc về điểm thi sau ngày 30/10/2015, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ không giải quyết.

_______________________

Thông tin liên quan:


Thông báo số 4376/TB-ĐHKT ngày 15/10/2015 Trường ĐHKT - ĐHQGHN