Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cảnh Chí Dũng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Cảnh Chí Dũng, sinh ngày 7/11/1981 tại Hà Nội.


Đề tài: Phát triển giảng viên theo yêu cầu của đại học nghiên cứu: nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã số:  62 34 05 01
Thời gian: 14h00 ngày 17/04/2015 (Thứ sáu)        

Địa điểm: Phòng 601, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

UEB_net